Eesmärgid

VISIOON
Inimesekeskne Tallinna Haigla, mis oma professionaalse tegevusega mőjutab positiivselt Eesti elanikkonna tervist, tervishoiuteenuse kättesaadavust ning on Eesti tervishoiu uuenduste eeskäijaks.

MISSIOON
Meie missiooniks on inimesekeskset arsti- ja őendusabi pakkudes aidata kaasa sotsiaalse kindlustunde suurendamisele ühiskonnas.
Meie missiooni toetavad pikaajalised traditsioonid tervishoiuasutusena, töötajate kogemused ning avatus ja julgus uuendustega kaasas käia.

PÕHIVÄÄRTUSED
Meie haiglale on kőige olulisemad inimlikud väärtused.
Ausus, empaatia, meeskonnatöö ja avatus tagavad turvatunde, mida haiglalt kui tervishoiuasutuselt inimesed ja ühiskond ootavad.
Oma tegevuses lähtume professionaalsusest, uuendustega kaasaminekust ja heast teeninduskvaliteedist.
Soovime, et meie töötajad oleksid uhked oma haigla üle.

TUNNUSLAUSE
Inimlikult inimesega