Koostööpartnerid

2012:   

Allakirjutamine
2011: Tartu Ülikool ja Ida-Tallinna Keskhaigla

6. oktoobril 2011 sõlmisid Tartu Ülikooli rektor prof Alar Karis ja Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees dr Ralf Allikvee strateegilise koostöö leppe, mis kinnitab osapoolte ühist missiooni valmistada ette Eesti arstkonna järelkasvu ning arendada arstiteadust ja riigi tervishoiu valdkonda tervikuna.


Kokkulepe2009: Rahvusooper Estonia ja Ida-Tallinna Keskhaigla

Ida-Tallinna Keskhaigla ja Rahvusooper Estonia sõlmisid 2009. aasta novembris koostöölepingu, mille eesmärk on arendada haigla ja teatri ühistegevuste kaudu koostööd kultuuris, tervishoius ja nendega seotud valdkondades.


 

2008: Kaitsevägi ja Ida-Tallinna Keskhaigla

2008. a. oktoobris sõlmisid Kaitsejõudude Peastaap ja Ida-Tallinna Keskhaigla ühise tegevuse raamlepingu, mille põhjal arendatakse omavahelist koostööd riigikaitses ja tervishoius ning nendega seotud valdkondades.

Kaitsevägi ja Ida-Tallinna Keskhaigla kavandatud koostöö seisneb taastusraviteenuse osutamises kaitseväelastele. Koostöö hõlmab taastusravi tagamist missioonilt naasnud kaitseväelastele ja nende lähedastele, samuti nende perede nõustamist.

Lisaks viiakse läbi erialast täiend- ja väljaõpet kaitseväe meedikutele, koostegevust kriisiolukordade ja katastroofide korral, erialaseid ühisõppusi ning kõrgema etapi tervishoiuteenuse tagamist kaitseväelastele ja töötervishoiuteenuse osutamist.