Kaitstud doktorikraadid

Nimi

Doktoritöö teema

Üksus

Kool

Kaitsmise aasta

Andrus Arak

Factors influencing the survival of patients after radical surgery for gastric cancer

Kirurgiakliinik

Tartu Ülikool

1996

Triin Remmel

Primary biliary cirrhosis in Estonia: epidemiology, clinical characterization and prognostication of the course of the disease

Gastroenteroloogia-keskus

Tartu Ülikool

1996

Tiina Uuetoa

Heart rate variability in patients with coronary artery disease

Südamekeskus

Tartu Ülikool

1998

Anu Hedman

Muscle morphology and the insulin resistance syndrome : a population-based study of 70 year-old-men in Uppsala

Südamekeskus

Uppsala Ülikool

2001

Aleksei Nelovkov

Behavioural and neurogenetic study of molecular mechanisms involved in regulation of exploratory behaviour in rodents

Infektsioonikontrolli osakond

Tartu Ülikool

2006

Marika Tammaru

Patient-reported outcome measurement in rheumatoid arthritis

Teadusosakond

Tartu Ülikool

2006

Artur Klett

Kunstsilma mobiilsuse paranemine orbita hüdroksüülapatiit - implantaadi paigalduse järgselt postenukleatsiooni sündroomi ravis. Proteesi liikuvuse, katva konjunktiivi-tenoni kihi ja forniksite sügavuse vaheline korrelatsioon

Silmakliinik

Rostocki Ülikool

2009

Karin Laas

Health-Related Quality of Life, Costs and Treatment of Inflammatory Rheumatic Diseases in Routine Practice: With special emphasis on biological drugs

Reumatoloogiakeskus

Helsinki Ülikool

2009

Peeter Ross

Data Sharing and Shared Workflow in Medical Imaging

Radioloogiakeskus

Tallinna Tehnikaülikool

2011

Krista Ress

Tsöliaakia ja atoopilise dermatiidi koosesinemise immunoloogilised aspektid

Sisehaigustekeskus

Tartu Ülikool

2014

Vahur Metsna

Eesmine põlvevalu endoproteesitud põlveliigesega patsientidel: levimus, seos põlvekedra kõhre kahjustusega ja patellofemoraalse kongruentsuse aspektid

Ortopeedia osakond

Tartu Ülikool

2015

Marju Kase

Glioblastoma multiforme: possibilities to improve treatment efficacy

Onkoloogiakeskus

Tartu Ülikool

2015

 

 

 

Doktorandid

Nimi

Doktoritöö teema

Üksus

Kool

Sisseastumise aasta

Kristjan Pomm

Meeste viljatuse põhjused Eestis

Viljatusravikeskus

Tartu Ülikool

2008

Pirja Sarap

Endoproteeside püsivuse radioloogiline hindamine ja analüüs Eestis

Radioloogiakeskus

Tartu Ülikool

2008

Kati Otsa

Süsteemse erütematoosluupuse levimus Eestis; haiguse kliiniline ja immunoloogiline iseloomustus; riskitegurite esinemine; haigete elukvaliteet

Reumatoloogiakeskus

Tartu Ülikool

2009

Toomas Toomsoo

Substantia nigra hüperehhogeensus transkraniaalse sonograafia meetodil Parkinsoni tõve kulu hindamisel

Neuroloogiakeskus

Tartu Ülikool/Tübingeni Ülikool Hertie Insituut (Saksamaa)

2009

Boris Gabovitš

 

 

Valu ja valuravi seos geneetilise polümorfismiga

Anestesioloogia ja intensiivravi osakond

Tallinna Tehnikaülikool

2010

Evelyn Aaviksoo

Haigushüvitiste muutmise korra mõju eri töötajarühmadele

Töötervishoiukeskus

Tartu Ülikool

2010

Marika Žmenja

 

Tervishoiuteenuse osutaja kohustused vastutuse alusena telemeditsiini teenuse osutamisel

Administratiivne tugiteenistus

Tartu Ülikool

2010

Marko Parve

Meditsiiniisensoorika andmehõive kvaliteedi tõstmine mittekliinilistes tingimustes

Meditsiinitehnika teenistus

Tallinna Tehnikaülikool

2010

Jekaterina Šteinmiller

Eakate patsientide pereliikmed erakorralise meditsiini osakonnas

Anestesioloogia ja intensiivravi osakond

Tampere Ülikool

2011

Kristiina Ojamaa

Päriliku munasarjavähi esinemine Eestis, selle ravitulemus võrreldes mittepäriliku munasarjavähiga

Onkoloogiakeskus

Tartu Ülikool

2011

Riste Saat

Mastoidiidi radioloogiline diagnostika

Radioloogiakeskus

Helsingi Ülikool

2011

Toomas Mägi

Informatsiooni akumulatsiooni teooria käsitlused

Kantselei

Tallinna Tehnikaülikool

2011

Ülle Helena Meren

Ravijärgimus hüpertensiooni patsientide näitel

Apteek

Tartu Ülikool

2011

Kelli Podošvilev

E-teenuste (tervishoiu) mõju organisatsiooni tööprotsessis

Kvaliteedikeskus

Tallinna Tehnikaülikool

2012

Anastasia Pavelkovich

ESBL positiivsete E. coli ja K. pneumoniae tüvede molekulaarepidemioloogia Läänemere regioonis ja erinevate tüpiseerimismeetodite rakendamise

võimalus

Kesklabor

Tartu Ülikool

2013

Rene Randver

 

Korduva transkraniaalse magnetstimulatsiooni (rTMS) mõju Parkinsoni tõve ja kaasuva raviresistentse depressiooniga patsientide neuropsühhiaatrilistele sümptomitele, motoorikale, toimetulekule ja elukvaliteedile

Neuroloogiakeskus

Tartu Ülikool

2013

Hasso Uuetoa

 

 

Bio-impedantsi kasutamine hemodünaamiliste parameetrite hindamiseks

Kardioangiograafia

Tallinna Tehnikaülikool