Uuringute info

Sellel leheküljel on ära toodud lühiinfo ITK Kesklaboris teostatavate uuringute kohta: uuringute materjalid, materjalide säilitamistingimused, vastuse saamiseks kuluv aeg, referentsväärtused, haigekassa koodid ja hinnad ning lisaks ka uuringutulemuste meditsiinilised olulised muutused (MOM%).

Uuringute info on esitatud valdkondade kaupa. Teavet selle kohta, millisesse valdkonda iga uuring kuulub, leiab uuringute tähestikulisest loetelust.

Uuringute materjalid, vastuse saamiseks kuluvad ajad:

Uuringute referentsväärtused:

 Uuringute koodid ja hinnad:

Uuringute meditsiinilised olulised muutused (MOM%):