Uuringute referentsväärtused

Sellel leheküljel on ära toodud info ITK Kesklaboris teostatavate uuringute referentsväärtuste kohta, lisaks on eraldi nimekirjas leitavad ka uuringutulemuste meditsiinilised olulised muutused (MOM%).

Uuringute info on esitatud valdkondade kaupa. Teavet selle kohta, millisesse valdkonda iga uuring kuulub, leiab uuringute tähestikulisest loetelust.

Uuringute referentsväärtused:

Uuringute meditsiinilised olulised muutused (MOM%):