Tasuline vastuvõtt

Patsientide nõudlus eriarstiabile on kasvanud. Vaatamata haigekassa ja Ida-Tallinna Keskhaigla soovile tagada olemasoleva rahaga arstiabi parim kättesaadavus on ravijärjekorrad pikenenud. Arstiabi parema kättesaadavuse nimel oleme laiendanud tasuliste teenuste vastuvõttu, sh ka eriarstile.

Ida-Tallinna Keskhaigla osutab tasulist tervishoiuteenust järgmistel juhtudel: 

 • patsient taotleb saatekirjata eriarsti vastuvőttu erialadel, kus kehtib saatekirja nőue;
 • patsient taotleb tervishoiuteenust, mis ei ole Eesti Haigekassa poolt rahastatav;
 • patsient soovib pöörduda saatekirjata uuringule või protseduurile (va röntgenuuring);
 • patsient soovib ravijärjekordadest kiiremat teenindamist;
 • patsiendil puudub kehtiv ravikindlustus;
 • patsient soovib tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi (pere-, privaatpalatid)


Tasulisele vastuvõtule registreerimine

 • kodulehel
 • kohapeal registratuuris
 • telefoni teel E–R 7.15–18.00 numbril 666 1900.

 Tasulise vastuvõtu eest tasumine

 • Tasulise vastuvõtu aja eest tuleb üldjuhul tasuda 24 tunni jooksul alates broneeringu tegemisest ja arve vormistamisest.
 • Kui patsient pole vastuvõtu alguseks teenuse eest tasunud nimetatud ajaks, tühistub vastuvõtuaja broneering automaatselt.
 • Kui vastuvõtuni on vähem kui 24 tundi, tuleb patsiendil vastuvõtu eest tasuda registratuuris enne vastuvõttu või iPatsiendi portaalis.
 • Patsient saab broneeritud aega muuta sõltumata põhjusest. Broneeringu muutmine tuleb vormistada hiljemalt tervishoiuteenuse osutamise päevale eelneva tööpäeva kella 12.00-ks. Juhul, kui patsient ei teata õigeaegselt broneeringu tühistamisest, on haiglal õigus jätta vastuvõtu eest tasutud summa patsiendile tagastamata ja arvestada see leppetrahviks.

Tasuliste uuringute, protseduuride jm teenuste eest tasumine

 • Kui patsient registreerib end tasulisele vastuvõtule ning selle käigus määratakse talle uuringud, protseduurid või statsionaarne ravi, v.a vältimatu abi juhtumitel, peab patsient tasuma kõikide talle osutatud teenuste eest ise.
 • Tasuliste uuringute, protseduuride jm teenuste eest on patsient üldjuhul kohustatud tasuma pärast teenuse saamist vastavalt esitatud arvele kahe päeva jooksul.

Tasulise vastuvõtuaja tühistamine

 • Kui patsient ei saa mõjuvatel põhjustel tasulisele vastuvõtule tulla ja teatab tühistamisest ette hiljemalt eelneva tööpäeva kella 12.00-ks, teeb haigla patsiendile tagasimakse või pakub talle uue teenuse aja.
 • Kui vastuvõtt tühistatakse haiglapoolsel põhjusel, pakutakse patsiendile uus teenuse aeg või tehakse talle tagasimakse.
 • Registreeritud vastuvőtule mitteilmumisest palume teatada helistades telefonil 666 1900 või täites kodulehel vastuvõtuaja tühistamise veebivormi.

Tasulise vastuvõtuaja muutmine

 • Patsient saab broneeritud aega ühepoolselt muuta sõltumata põhjusest.
 • Broneeringu muutmine tuleb vormistada hiljemalt tervishoiuteenuse osutamise päevale eelneva tööpäeva kella 12.00-ks.
 • Kui patsient ei muuda õigeaegselt broneeringut, on teenuseosutajal õigus jätta vastuvõtu eest tasutud summa patsiendile tagastamata ja arvestada see leppetrahviks.

Tasuliste tervishoiuteenuste eest tasumine toimub vastavalt Ida-Tallinna Keskhaigla tasuliste teenuste hinnakirjale vői Eesti Haigekassa hinnakirjale.