Konverentside ja koolituste kalender

Kuupäev Teema Sihtgrupp Hind Maht Registreerimine
Oktoober
06.10.2015 UUS! Jalgade tervisest õdedele õendustöötajad 80 8
07.10.2015 Haavaravist pere- ja koduõdedele pereõed, koduõed 80 8 Registreeri
08.10.2015 UUS! Kontratseptsioon praktilises töös perearstid, pereõed, ämmaemandad) 80 8
13.10.2015 UUS! Praktiline taastusravi reumatoloogilistele haigetele taastusarstid, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, perearstid, teiste erialade arstid 80 8
14.10.2015 UUS! Suhted ja stress, kuidas neid edukalt juhtida? inimesed, kes on huvitatud enda stressitaseme kontrolli alla saamisest, suhete kvaliteedi tõstmisest ning keerulistest suhetest tekkivate pingete vähendamisest 80 8 Registreeri
15.10.2015 Valu ja valuravi (vene keeles) arstid, residendid 80 8 Registreeri
15.10.2015 EKG diagnostika jätkukoolitus õendustöötajad 80 8 Registreeri
16.10.2015 UUS! Erakorraline günekoloogia – erakorralise patsiendi käsitlus valvetoas ämmaemandad 80 8 Registreeri
19.10.2015 - 23.10.2015 Koduõdede koolitus I moodul. Koduõenduse alused koduõed 268 40 Registreeri
20.10.2015 UUS! Terviklik lähenemine II tüüpi diabeedile. II osa EI TOIMU! arstid 45 8
21.10.2015 UUS! Terviklik lähenemine II tüüpi diabeedile. II osa õendustöötajad 45 8
21.10.2015 Teadmiseks marevanravil olevatele patsientidele marevanravil olevad patsiendid TASUTA 2 Registreeri
22.10.2015 Katarakt ehk hallkae elanikkond TASUTA 2 Registreeri
22.10.2015 - 23.10.2015 Ravimite kliinilised uuringud ja kliiniliste uuringute head tavad ravimiuuringutes osalevad arstid ja õed 115 16 Registreeri
27.10.2015 Bariaatriline nõustamine EI TOIMU! pereõed 8
27.10.2015 UUS! Jalgade tervisest õdedele õendustöötajad 80 8 Registreeri
28.10.2015 - 29.10.2015 UUS! Ametitekstide keel ja ametikirja vormistamine sekretärid, klienditeenindajad, kõik soovijad 57 6 Registreeri
29.10.2015 UUS! Ravimindutseeritud peavalu – detoksikatsioonravi perearstid, teiste erialade arstid, residendid 57 4 Registreeri
30.10.2015 Leinaga toimetulek kõik huvilised 57 6 Registreeri
November
02.11.2015 UUS! Noorenenud ajuinsult arstid, perearstid, taastusarstid, pereõed 80 8 Registreeri
03.11.2015 UUS! Diabeetiline jalg elanikkond TASUTA 3 Registreeri
03.11.2015 Sageli põdeja – lähemalt primaarsest immuunpuudulikkusest pere- ja üldarstid 80 8 Registreeri
04.11.2015 Glaukoom elanikkond TASUTA 2 Registreeri
04.11.2015 Stoomiga patsiendi õendusabi õendus- ja hooldustöötajad 80 8 Registreeri
05.11.2015 Elu pärast südamelihase infarkti. Teadmiseks patsiendile ja tema perele elanikkond TASUTA 2 Registreeri
05.11.2015 Õendusabi Intensiivravis V moodul anesteesiaõed, II ja III astme intensiivravipalatite õed 60 8 Registreeri
06.11.2015 Sisekliiniku XIII konverents Pere- ja erialaarstid, residendid Kuni 15. oktoobrini 20 €, residentidele 10 €. 15. oktoobrist kõikidele 25 € 8 Registreeri
06.11.2015 UUS! Oftalmoloogilised „pärlid” silmaõed ja optometristid 57 6
09.11.2015 - 13.11.2015 Koduõdede koolitus II moodul. Koduõe töö kvaliteet koduõed 268 40 Registreeri
10.11.2015 - 11.11.2015 Kutse kuvand ja selle kujundamine õed ja õendusjuhid 115 16 Registreeri
10.11.2015 Ravimite koostoimed elanikkond TASUTA 2 Registreeri
10.11.2015 Haiglanakkused ja nende ennetamine arstid 80 8 Registreeri
11.11.2015 Insult ja elu pärast seda elanikkond TASUTA 2 Registreeri
12.11.2015 - 04.12.2015 Motiveeriva nõustamise (MI) koolitus arstid ja iseseisvat vastuvõttu tegevad õendustöötajad 135 21+5 Registreeri
12.11.2015 UUS! Rasedus ja labor arstid 20 eurot (koolitus on tasuta Ida-Tallinna Keskhaigla lepingulistele klientidele) 3 Registreeri
13.11.2015 Köhiv patsient arstid 80 8 Registreeri
17.11.2015 Lööve nahal - kas allergia? arstid 80 8 Registreeri
17.11.2015 Lapse toitmine esimesel eluaastal. Jätkukoolitus: probleemsete toitmissituatsioonide lahendamine (vene keeles) perearstid ja -õed, naiste- ja lastearstid, ämmaemandad 80 8 Registreeri
18.11.2015 UUS! Suhted ja stress, kuidas neid edukalt juhtida? inimesed, kes on huvitatud enda stressitaseme kontrolli alla saamisest, suhete kvaliteedi tõstmisest ning keerulistest suhetest tekkivate pingete vähendamisest 80 8 Registreeri
18.11.2015 UUS! Diabeet ja rasedus ämmaemandad, lasteõed, residendid, pereõed 80 8 Registreeri
19.11.2015 EKG koolitus perearstidele perearstid, arstid, residendid 80 8 Registreeri
19.11.2015 Allergiahaigustest õdedele õendustöötajad 80 8
20.11.2015 UUS! Perifeerse neuropaatia neurodiagnostika perearstid, teiste erialade arstid, residendid 45 4 Registreeri
23.11.2015 - 25.11.2015 Lümfimassaaži jätkukoolitus tervishoiutöötajad, kes on läbinud kolmepäevase praktilise lümfimassaaži koolituse: arstid, füsioterapeudid, massöörid 180 24 Registreeri
24.11.2015 Ülekaalulise patsiendi multidistsiplinaarne ravi perearstid, teiste erialade arstid 80 8 Registreeri
24.11.2015 - 25.11.2015 Kopsuhaigused. Õendusabi kopsuhaiguste korral õendustöötajad, pere- ja kooliõed 115 16 Registreeri
26.11.2015 Ämmaemandate koolitus: kodusünnitus ja esmaabi ämmaemandad 80 8 Registreeri
30.11.2015 - 01.12.2015 UUS! Kardioloogia perearstidele perearstid, teiste erialade arstid 135 16 Registreeri
Detsember
01.12.2015 Erivajadustega HIVi/AIDSi haigete toetamine tervishoiutöötajad 80 8 Registreeri
02.12.2015 Erivajadustega HIVi/AIDSi haigete toetamine ( vene keeles) tervishoiutöötajad 80 8 Registreeri
02.12.2015 Õendusabi intensiivravis VI moodul anesteesiaõed, II ja III astme intensiivravipalatite õed 60 8 Registreeri
03.12.2015 Valu ja valuravi (vene keel) õendustöötajad 80 8 Registreeri
07.12.2015 - 12.11.2015 Koduõdede koolitus III moodul. Laste ja eakate koduõendus koduõed 215 40 tundi (sellest 8 tundi iseseisev töö) Registreeri
16.12.2015 UUS! Suhted ja stress, kuidas neid edukalt juhtida? inimesed, kes on huvitatud enda stressitaseme kontrolli alla saamisest, suhete kvaliteedi tõstmisest ning keerulistest suhetest tekkivate pingete vähendamisest 80 8 Registreeri
17.12.2015 Mõjusa telefonisuhtluse võtted. Motiveeriva telefoninõustamise põhimõtted õed, ämmaemandad, nõustajad, klienditeenindajad, sekretärid, kabinettide assistendid 80 8 Registreeri
18.12.2015 UUS! Suurte liigeste endoproteesimine ja taastusravi perearstid, eriarstid, residendid 80 8 Registreeri