Teadus- ja arenduskeskus

Teadus ja arendusTeadus- ja arenduskeskuse tegevuse eesmärk on Ida-Tallinna Keskhaigla konkurentsivõime ja atraktiivsuse tõstmine.
Teadus- ja arenduskeskuse ülesandeks on teadus- ja arendustööde tegemine riiklike tellimustena, rahvusvaheliste programmide raames ja omal initsiatiivil järgmistel uurimissuundadel:

  • biostatistika ja epidemioloogia;
  • onkoloogia;
  • viroloogia;
  • keskkonnatervis;
  • kroonilised haigused

Ülesande täitmiseks viib haigla teadus- ja arenduskeskus läbi uurimusi, arendab arstiteaduse teoreetilisi aluseid, avaldab teadustöid erialastes väljaannetes ning populariseerib uurimistulemusi, samuti osaleb teadlaskaadri koolituses.

Teadus- ja arenduskeskuse põhimäärus >>

 

Birgit Veermäe
Sekretär
tel 606 7602
birgit.veermae[A]itk.ee