Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Ambulatoorne diabeediravi

Ambulatoorses töös on suur osa patsientidest 1 tüüpi või 2 tüüpi diabeedi põhidiagnoosiga. 1 tüüpi diabeet kuulub jälgimisele endokrinoloogi juurde. 2 tüüpi diabeediga patsientidest tulevad meie juurde keerulised haigusjuhud. Mõlema grupi puhul saame rakendada pädevuskeskuse võimalusi neile terviklahenduse pakkumisel.

Pädevuskeskuse võimalused algavad iga arsti vastuvõtult  – korrektne diagnoos, ravi adekvaatsus  ja vajadusel korrektsioon, patsiendi õpetus, tüsistute kontroll, edasisuunamise vajaduse hindamine diabeedi õe ja vajalike spetsialistide juurde, tagasikutse ajaraami määramine.

Oluline roll ambulatoorses töös on diabeediõdede iseseisvatel vastuvõttudel, kus patsiendid saavad vajalikku nõustamist diabeediga toimetulekul ja ravieesmärkide saavutamisel.  Ambulatoorselt suuname patsiente edasi ka silmapõhja skriiningule Silmakliinikusse. Oluline roll terviklahenduse pakkumisel on jalaravi õe igapäevasel töö diabeetilise jalaga, keerulised juhud suunatakse edasi konsiiliumisse. Diabeetilse polüneuropaatiaga patsiendid vajavad sageli taastusravi arstide abi, suuname edasi konsultatsioonile ja sealt edasi taastusravile. Suure osa diabeediõdede tööst hõlmab koostöö Naistekliinikuga, kus pädevuskeskus pakub võimalust nõustada 1 tüüpi diabeetikuid raseduse planeerimisel ja rasedusaegsel jälgimisel.

Pädevuskeskus nõustab sama probleemiga ka 2 tüüpi diabeetikuid. Eraldi väga suureks valdkonnaks on gestatsioonidiabeedi riskigrupi skriining, mis toimub koostöös Naistekliiniku väljaõppinud ämmaemandatega. Gestatsioondiabeedi diagnoosi saanud patsientidest dieetravi vajavad patsiendid jäävad ämmaemandate jälgimisele, keerulisemad juhud ehk siis patsiendid, kes vajavad medikamentooset ravi (insuliin) tulevad raviks ja nõustamiseks diabeedi õdede ja endokrinoloogide vastuvõttudele.

Pädevuskeskuse nõu vajavad ja viljatusravi arstid diabeetikute raseduste planeerimisel ja protseduuride läbiviimisel ainult adekvaatse diabeedi kompensatsiooni foonil. Pädevuskeskus teeb koostööd ka Tallinna Lastehaigla lasteendokrinoloogidega – võtame neilt üle täiskasvanute võrgustikku vähemalt 19 a vanuseks saanud 1 tüüpi diabeediga patsiente.

e-konsultasioonid on kasvav trend pädevuskeskuse töös. See pakub perearstidele võimaluse saata diabeediga patsient endokrinoloogi vastuvõtule ja sealt edasi vajalike pädevust omavate spetsialiste juurde, et kindlustada õigeaegne ravi.

Päevaravis kasutame pädevuskeskuse võimalusi käsitleda kiirelt ja efektiivselt diabeediga patsienti, kes vajab ravi alustamist või olulist korrigeerimist. Siin saame rakendada pädevuskeskuse võimalusi korraldada patsiendile samal päeval analüüsid, diabeedi õe nõustamine, silmaarsti konsultatsioon ja jalaravi õe poolt vajalik käsitlus ning päeva lõpus teeb raviarst kokkuvõtte ja otsustab edasised vajalikud tegevused. Vajadusel suuname patsiendi edasi haiglavälisele konsultatsioonile (nt LTKS-sse nefroloogi konsultatsioonile).