Patoloogiakeskus

Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskusel on pikk traditsioon – esimene patomorfoloogiline uuring teostati siin 1931. aastal

Patoloogia kirjeldab morfoloogiliste meetodite abil elupuhuselt või surmajärgselt võetud rakkude ja koetükkide haiguslikke muutusi. Patoloogiakeskuse suurimaks eesmärgiks on pakkuda haiguste diagnostika ja ravikvaliteedi hindamist ning seeläbi täiustada meditsiiniteadmiste aluseid.

Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskuses uurime paiknepõhist (seedetrakti, günekoloogia, uroloogia jne) ja onkoloogilist materjali. 

Oma töös kasutame kaasaegset aparatuuri ja metoodikat. Teostame ka operatsiooniaegseid kiiruuringuid.

Patoloogiakeskuse juurde kuuluvad ka leinaruum ja morg, kust omaksed saavad teavet surnukeha väljastamise kohta.

Patoloogiakeskuses töötab 6 arsti.

Asukoht ja kontaktid