Kliinikust

Taastame järk-järgult plaanilise ravi.  Alates 04.05.2020. hakkame perearsti saatekirjaga haigeid jälle vastu võtma.

Tuletame meelde, et saatekiri statsionaarsele õendusabiteenusele suunamiseks peab olema vormistatud vastavalt  „Tervishoiuteenuste osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“  (SM määrus nr 56 paragrahv 30 (1), (2) ja (3) ).

Saatekirja alusel registreerime patsiendi järjekorda ja lepime Teiega kokku vastuvõtu kuupäeva.

Tava-analüüsidele lisaks peab olema õendusabiteenusele suunatavale patsiendile tehtud  ka COVID-19 test, mille negatiivne vastus ei tohi olla vanem kui 24 tundi.  COVID-19 testile suunab teid perearst.

Palume nimetatud analüüsi vastus saata meile e-posti aadressile hooldusravi@itk.ee  vastuvõtule eelneval päeval.

 

 

Õendus- ja hooldusabikliinikus (endise nimega hooldusravikliinikus) pakume iseseisvat statsionaarset õendusabi, _, , ,,,, h hospiitsi ehk surija põetuse teenust ja koduõendusteenust .

Õendus- ja hooldusabikliinik asub Ida-Tallinna Keskhaigla Järve üksuses

Kolmes õendusabi osakonnas on kokku 130 voodikohta. Osakondade kontaktid leiate SIIT.

Õendusabi patsiendi voodipäeva omaosalus

 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäeva hinnaks on 85,54 eurot, millest Haigekassa tasub 85% ja isiku omaosalus on 15%.

Seega on patsiendi omaosalus 12,68 eurot iga statsionaarsel õendusabil viibitud voodipäeva eest. Õendusabi kestvus sõltub patsiendi statsionaarse õendusabi vajadusest.

Määrus jõustus 24.03.2020.