Onkoloogiakeskus

Ida-Tallinna Keskhaiglas teeme kasvajavastast süsteemset ravi (keemiaravi) alates 2007. aastast.

Ida-Tallinna Keskhaiglas ravime süsteemse raviga kõiki kasvajapaikmeid, välja arvatud hematoloogilised kasvajad. Ravi toimub nii ambulatoorses, päevastatsionaarses kui ka statsionaarses vormis.

Ravile suunab sind meie haigla onkoloog. Enne onkoloogilise ravi alustamist läbib patsient uuringud. Pahaloomuliste kasvajate diagnostikas kasutame kõige kaasaegsemaid uuringumeetodid.

Kasvajalisi haigusi käsitletakse multidistsiplinaarselt – esmase onkoloogilise raviplaani koostab onkoloogiline konsiilium. Süsteemne ravi võib olla patsiendi ainukeseks raviviisiks kui ka multimodaalse ravi ühe osana enne või peale kirurgilist või kiiritusravi.

Alates 2010. aastast teeme koostööd Soome parimate onkoloogidega, kes vajadusel meie patsiente nõustavad ning ka ravivad.

Onkoloogiakeskuses on 11 statsionaarset ja 5 päevaravivoodit.

Ida-Tallinna Keskhaiglas toimib onkoloogi ööpäevaringne valve – olemas on 24-tunnine onkoloogi väljakutse ja konsultatsiooni võimalus.

Ambulatoorne ravi

Ambulatoorsele ravile kuuluvad patsiendid, kes on heas üldseisundis ja kelle ravi koosneb suukaudsetest ravimitest või kuni 4-tunnisest tilkinfusioonist.Patsiendi poolt tuleks aga kindlasti varuda aega ning mitte teha väga täpseid ajalisi plaane selleks päevaks. Võib juhtuda, et on vaja lisaanalüüse või ravi manustamine ei kulge plaanipäraselt patsiendi individuaalsuse tõttu.

Päevaravi

Päevaravi on mõeldud patsientidele, kes peavad ravi või uuringu tõttu haiglas viibima vaid lühikest aega (4−10 tundi). Ravi kestel on tagatud pidev raviõe teenus, kardinaga eraldatud mugav toolvoodi ning televiisori vaatamise võimalus. Ravi lõppedes samal päeval lubatakse patsient koju.

Statsionaarne ravi

Pikemaid ja intensiivsemaid raviskeeme viime läbi statsionaarselt onkoloogiaosakonnas (11 voodikohta). Samuti ravime onkoloogia statsionaaris keemiaravist tingitud tüsistusi, mille puhul on vajalik haiglaravi.

Nii päevaravis kui ka statsionaaris on patsientidel võimalik tutvuda erinevate keemiaravi puudutavate infoallikatega ning küsida nõu või arutada oma probleeme ka kogenud õega.

Tänu toetavatele ravimitele on keemiaravi talumine oluliselt paranenud ning olukorrad pidevast oksendamisest ning tohutust jõuetusest on muutunud üliharvaks. Eduka ravi kõrval on onkoloogilisele haigele hindamatu tähtsusega soe, mõistev ja toetav suhtumine. See on ka eesmärk, mille suunas Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiakeskus töötab.

Palliatiivravi

Onkoloogia eriala kätkeb endas ka palliatiivravi arendamist ning onkospetsiifilise ravi ammendanud patsiendi elukvaliteedi tagamist. Meie keskus teeb koostööd Ida-Tallinna Keskhaigla Õendus- ja hooldusabikliinikuga.

Asukoht ja kontaktid

Samal teemal

Vaata Onkoloogiakeskuse Konverents 10 kokkuvõtet