Kesklabori uuringud

Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabor tunnistati 2007. aastal Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt meditsiinilaborite standardile EVS-EN ISO IEC 15189 vastavaks.

Tunnustus tähendab, et labori töö on võrreldav teiste samale standardile vastavate laboritega üle maailma. Uuringu tellija jaoks tähendab see, et meie labori tulemusi võib samavõrra usaldada. Näiteks juhul, kui patsiendi ravi toimub töö või reisimise tõttu mitmes erinevas riigis, siis ei pea laboriuuringuid oma riigis kliinilise näidustuseta kordama.

 Tulemused

Kesklabor

  • cito! uuringu puhul 60 min jooksul materjali laborisse saabumisest
  • kliinilise keemia, hematoloogia ja vereteenistuse rutiinuuringud tööpäeva jooksul
  • immuunanalüüsi, mikrobioloogia ja molekulaardiagnostika uuringud nende valmimisel (täpsem info vastavast laborist)

Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabor tänab Sind hea koostöö eest ja on oma tunnustatult kvaliteetse tööga avatud kõigile uutele tellimustele.