Patoloogiakeskus

Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskusel on pikk traditsioon – esimene patomorfoloogiline uuring teostati siin 1931. aastal

Patoloogia kirjeldab morfoloogiliste meetodite abil elupuhuselt või surmajärgselt võetud rakkude ja koetükkide haiguslikke muutusi. Patoloogiakeskuse suurimaks eesmärgiks on pakkuda haiguste diagnostika ja ravikvaliteedi hindamist ning seeläbi täiustada meditsiiniteadmiste aluseid.

Meie  patoloogiakeskuse pädevusalaks on makroskoopilisel ja mikroskoopilisel tasandil rakkude ja kudede haiguslike muutuste kirjeldamine. Patoloogiakeskuses uurime paikmepõhist, onkoloogilist ja üldpatoloogilist materjali.

Lisaks teostame patoanatoomilisi lahanguid ebaselge surma põhjuse väljaselgitamiseks või haigusest põhjustatud surma korral haiguse ja selle kulu hindamiseks. Samuti juhul, kui see on vajalik üldise tervishoiu ja ravikvaliteedi seisukohalt.

Sõltuvalt uuringumaterjali iseoomust teostatakse uuring kas tsütoloogia, histoloogia või immunohistokeemia laboris. Uuringuid teostavad vastava erialase hariduse omandanud töötajad.

Igapäevases diagnostilise töö käigus kasutame erinevaid tänapäevaseid uurimismeetodeid ja aparatuuri. Uuringumaterjalist valmistatud preparaadiklaasid värvitakse alati rutiin- ja erivärvingutega. Sõltuvalt proovimaterjali morfoloogilisest kirjeldusest värvitakse lisaks ka immunohisto- või immunotsütokeemilisi lisavärvinguid. Vajadusel teostatakse molekulaardiagnostilist uuringut formaliinis fikseeritud ja parafiini sisestatud kasvajakoe lõigule.

Patoloogiakeskuse arstid kasutavad oma igapäevatöös digipatoloogia süsteemi.

 

Teave surmaga kaasneva asjaajamise kohta lahkunu lähedasele on leitav SIIT

 

Meie keskuse uuringud

Saatekirjad

Patoloogiakeskusest preparaadiklaaside ning koe- ja rakuplokkide tellimine

 

Asume  Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi tn üksuse territooriumil. Aadress K-korpus, Herne 33, Tallinn 10135.

Kontakt