Kodus sündinud lastele isikukoodi väljastamine

Väljaspool Ida-Tallinna Keskhaiglat sündinud lastele isikukoodi väljastamine

  • Väljastamine toimub vaid ITK-ga vastavasisulise lepingu sõlminud ämmaemanda taotluse alusel.
  • Planeerimata kodusünnituse korral väljastatakse isikukood ainult juhtudel, kui koodi taotletakse vahetult sünnituse toimumise järgselt kiirabi brigaadi poolt fikseeritud sündmuse kirjelduse alusel.
  • Muudel juhtudel ITK kodus sündinud lastele isikukoode ei väljasta.