Palliatiivravi õe vastuvõtt

Pallatiivravi õe vastuvõtt on teenus, mis on suunatud onkoloogilise haigusega patsientidele ja nende lähedastele. Vajalik raviarsti saatekiri.

  • Patsientide ja nende lähedaste nõustamine sobivate abivahendite, koduõendusteenuse, toetusravi, hooldusravi, hospiitsteenuste, sotsiaal- ja tugiteenuste osas.
  • Patsientide ja lähedaste nõustamine haigusest ja/või ravist tingitud sümptomite, ravi kõrvaltoimete osas.
  • Palliatiivravi koordineerimine, erinevate tervishoiutöötajate, ja tugispetsialistide kaasamine, teenustele suunamine.
  • Patsiendi ja lähedaste toetamine, jooksvate probleemide lahendamine.

 

Info telefonil: 666 1900