II taastusraviosakond

II taastusraviosakond on spetsialiseerunud kardiaalsele, erinevate luu-ja liigesprobleemide ning operatsiooni- ja traumajärgsetele haigetele. II taastusraviosakonnas on 24 voodikohta.

Ootame taastusravile stabiilses üldseisundis, õpivõimelisi, motiveeritud ja füüsilist koormust taluvaid haigeid. Taastusravi eesmärk on taastada patsiendi elukvaliteet, viia patsient tavaellu ning vähendada puuet ja tüsistusi.

Ravivõimalused II taastusraviosakonnas:

 • intensiivne südamehaigete taastusravi,
 • intensiivne seljaoperatsioonijärgne taastusravi,
 • intensiivne traumajärgne taastusravi,
 • intensiivne operatsioonijärgne ortopeedilise liigesimplantaadiga patsiendi taastusravi,
 • intensiivne reumatoloogiliste haiguste taastusravi,
 • järelravi perspektiivsetele raske seisundi läbinud patsientidele, et alustada järgnevat taastusravi,
 • funktsioone toetav 10-päevane taastusravi alates 6. kuust peale ägedat haigestumist,
 • tasuline taastusravi lisavõimalusena.

II taastusraviosakond töötab meeskonnapõhiselt. Meie meeskonnas on järgmised spetsialistid:

 • füsioterapeut – individuaalne liikumisprogramm
 • tegevusterapeut – igapäevaeluga toimetuleku hindamine ja õpetamine
 • psühholoog – vaimsete võimete hindamine ja diagnostika, mälutreening, depressiooni diagnostika
 • sotsiaaltöötaja – sotsiaalprobleemide lahendamise abi
 • ortosist – ortoosid liigestele, abivahendid liikumiseks
 • arst  taastusravi plaan, ravi, prognoos, meeskonna koordineerimine
 • õed – tüsistuste ennetamine, ravi korraldamine, nõustamine
 • hooldajad – igakülgne kõrvaline abi ja hooldus
 • massöör

 Kardiaalse taastusravi näidustused:

 • müokardiinfarkti põdenud haiged,
 • stabiilse stenokardiaga haiged,
 • müokardi revaskulariseerimise läbi teinud haiged: PTKA ja aortkoronaarne shunteerimine,
 • haiged, kellele on tehtud klapioperatsioon - operatsiooni järgselt,

Varasele kardiaalsele taastusravile ootame haigeid esimese 2 nädala jooksul pärast akuutset koronaarsündroomi.

Teeme taastusravi käigus koormustesti ravile saabumisel ja raviperioodi lõppedes. Treeningud toimuvad pulsikellaga ja regulaarse koormuspuhuse/eelse/ vererõhu kontrolliga.

Kardiaalne taastusravi on vajalik:

 • patsiendi nõustamisel riskitegurite suhtes,
 • treeningupõhised programmid mõjutavad kehalist töövõimet,
 • paraneb motivatsioon, et vältida depressiooni ja sotsiaalset isoleeritust,
 • paraneb elukvaliteet,
 • väheneb kordushaigestumus,
 • lüheneb haiguslehel viibimise aeg,
 • taastusravi on heaks toetuseks medikamentoossele ravile.

 Varane luu-liigese operatsiooni ja traumajärgne taastusravi on vajalik selleks, et:

 • tagada liigese funktsionaalsus,
 • hoida ära liigeskontraktuure,
 • hoida ära asjatuid lihasatroofiaid,
 • harjutada õigeid liikumismustreid,
 • saavutada lihaskontroll ja stabiilsus,
 • ennetada ja vähendada süvaveeni tromboosi ohtu,
 • omandada oskus abivahendite kasutamise oskus,
 • nõustada igapäevatoimingute osas.

Taastusravil viibides on võimalik teha vajadusel lisauuringuid ja konsulteerida erialaspetsialistidega.

Raviperioodi pikkus sõltub diagnoosist, lisauuringud ja konsultatsioonid on patsiendile tasuta.