Algab õdede kandideerimine Florence Nightingale nimelisele stipendiumile

2. aprill 2012

Tänasest algab taas õdede kandideerimine Florence Nightingale nimelisele stipendiumile, mille on algatanud Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu endine esinaine ja tänane Euroopa Parlamendi liige Vilja Savisaar-Toomast.

Kandidaate 2012. aasta stipendiumile saab esitada 2. aprillist kuni 25. aprillini 2012. Florence Nightingale’i nimelise stipendiumi saaja kuulutatakse välja 9. mai pidulikul üritusel, mil tähistame haiglas ühiselt rahvusvahelist õendus- ja ämmaemandustöötajate päeva.

Vilja Savisaar-Toomasti poolt 2005. aastal algatatud Florence Nightingale’i nimeline stipendium on tunnustus õdedele, mis hea traditsioonina jätkub tänavu juba kaheksandat aastat. Varasematel aastatel on selle tunnustuse pälvinud meie haigla õed Kaidi Traumann, Katti Kõrve, Anne Sooneste, Ülle Puskar, Svetlana Rätsepso ja Elle Ende ning Anne Sirge.

Florence Nightingale’i nimelise stipendiumi kandidatuuri saab üles seada nii töötaja ise kui ka struktuurüksus.

Stipendium antakse õele, kes on algatanud, osalenud või juhtinud protsesse, mis on:

  • aidanud oluliselt kaasa patsiendikeskse ja kvaliteetse õendusabi arendamisele;
  • aidanud kaasa Ida-Tallinna Keskhaigla keskkonna parandamisele ja seeläbi patsientide heaolule;
  • tegelenud kutseala arendamisega Ida-Tallinna Keskhaiglas ja väljaspool haiglat. 

Konkureerimiseks tuleb esitada CV koos kandidaadi kutsealast tegevust kirjeldava kaaskirjaga (pikkus kuni üks A4 lk) ja saata e-posti aadressile mairi.virkunen[A]itk.ee
 

Tagasi