Eesti Arstide Päevad

14. märts 2013

11. ja 12. aprillil 2013 Tallinnas Nokia kontserdimajas

11. aprill

10.00 Avamine
          Taavi Rõivas, sotsiaalminister
          Andres Kork, Eesti Arstide Liidu president

10.15–12.30 Miks eestlaste elu jääb lühikeseks
                     Koostöös Tervise Arengu Instituudiga
10.15 Suremuse ja haigestumise peamised põhjused Eestis – Taavi Lai, SoM
10.45 Tervisenäitajate regionaalsest ebavõrdsusest Eestis – Laura Aaben, Maali Käbin, TAI
11.15 Eestlaste tervis Euroopa võrdluses – (lektor täpsustamisel)
11.45 Mida teha, et eestlased pääseksid Euroopa tervemate hulka? – Maris Jesse, TAI
12.15 Diskussioon

12.30–13.30 lõuna

13.30-16.45 Sisehaiguste meistriklass
13.30 Kui patsient väidab, et tal on pidevalt palavik – Katrin Nõukas, ITK
14.05 Eesti bakterite tundlikkusest – kuidas valida parim antibiootikum hingamisteede infektsiooni raviks? – Vivika Adamson, TÜK

14.40-15.00 vaheaeg
15.00 Kodade virvenduse käsitlus – Rein Kolk, TÜK
15.35 Uued antitrombootilised ravimid – Peeter Saadla, TÜK
16.10 Deliiriumi käsitlus sisehaigusega patsiendil – Raine Pilli, Pärnu Haigla

15.00–16.30 Paralleelsessioon:
Ajakirja Eesti Arst ümarlaud “Eesti meditsiinikeele arendamine”
Arstiteaduse ja tervisetehnoloogiate kiire areng ning inglise keele domineerimine esitavad nii meedikute eestikeelsele erialasele kommunikatsioonile kui ka meditsiiniterminoloogia arendamisele järjest uusi ülesandeid. Arutlevad akadeemik, prof Toomas Asser, Eesti meditsiiniterminoloogia komisjoni esimees dr Jaak Põlluste, farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjoni liige dr Toivo Hinrikus, Eesti Arsti kauaaegne toimetaja dr Väino Sinisalu ja eesti keele peakorraldaja dr Peeter Päll.

17.00 Eesti Arstide Päevade 20. sünnipäeva pidu – eeskava ja puhvetiga
Pärast taasiseseisvumist peeti esimesed Eesti Arstide Päevad 1994. aastal Tartus. Eesti Arstide Liidu aastakonverents on kujunenud meie arstidele oluliseks teabeallikaks ning tähtsaks kokkusaamiskohaks. Ürituse traditsioon sai alguse aastaist 1920–1939, mil Eesti Arstideseltside Liit korraldas konverentse nimetusega Eesti arstidepäevad.

12. aprill

9.30–13.00 „Hea, paha ja inetu “ – nahamoodustised, mida iga arst peab tundma
                   Koostöös Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide seltsiga

  • Healoomulised moodustised naha vananemisel – Elena Dejeva, ITK
  • Hea, paha või inetu – kuidas teha vahet? – Ave Vahlberg, ITK

11.00-11.30 vaheaeg

  • Moodustised näonahal – Pille Konno, ITK
  • Tänapäevane nahamoodustiste diagnostika – dermatoskoopia - Kreete Põder, PERH
  • Kaasasündinud vaskulaarsed anomaaliad – Karin Varik, TÜK
  • Nahamoodustistega patsientide otstarbekas suunamine – Marina Teras, PERH

13.00–14.00 lõuna

14.00–16.30 Kehakaaluhäirete mitu palet
14.00 Kuidas diagnoosida anoreksiat ? – Meeri Pennar, TÜK
14.25 Psüühika osast kaaluhäirete kujunemisel – Taavi Hallik, TÜK
14.50 Ülekaalu käsitlus lapseeas – Ülle Einberg, Tallinna Lastehaigla
 

15.15-15.40 vaheaeg
15.40 Kellel peaks bariaatrilist operatsioon vältima? – Ilmar Kaur, PERH
16.05 Miks uurida ülekaalulist patsienti uneapnoe suhtes? – Heisl Vaher, TÜK

Paralleelsessioonid:
11.00–13.00 Eesti Nooremarstide Ühenduse sohvasümpoosion
“Psühhiaatriline haigus – kas alati psühhiaatriline?“
Erinevate erialade arstid räägivad haigustest, mida mõnikord peetakse psühhiaatrilise haiguse väljenduseks. Haigusjuhtude arutelus saab osaleda ka publik.

14.30–16.00 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi vestlusring
"Välismaa telgitagused"
Arutletakse selle üle, mida on õppinud noored kolleegid välismaal käies ning miks on meie jaoks oluline, et tudeng, arst-resident ja arst näeks mujal maailmas toimuvat.
 

Registreerimine

Konverentsil osalejate registreerimine 5. aprillini EAL kodulehel www.arstideliit.ee

Tallinna AL, Tartu AL ja ENÜ liikmed
Registreerimine EAL kodulehel www.arstideliit.ee
Piirkonnaliit tasub 1 päeva osavõtumaksu, mõlemal päeval osalejad peavad ise maksma 10 EUR Eesti Arstide Liidu arveldusarvele nr 1120139520.

Arstiteaduse üliõpilased
Registreerimine EAÜS-s eays[A]eays.ee

Registreerimiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, töökoht, eriala, e-mail või kontakttelefon, EAL liikmetel piirkondlik liit, tudengitel kursus.
Kindlasti tuleb märkida, mis kuupäeva(de)l soovitakse osaleda!
Osavõtja loetakse registreerunuks, kui osavõtumaks on õigeaegselt laekunud.

Osavõtumaks

  • sisaldab pääsu kõigile EAP raames toimuvatele üritustele, konverentsi materjale, hommikukohvi, lõunasööki ja 11. aprillil EAP sünnipäevapidu.

2 päeva 60 EUR
1 päev 45 EUR

  • soodushind EAL liikmetele

2 päeva 40 EUR
1 päev 30 EUR

  •  eripakkumine TÜ arstiteaduse põhiõppe üliõpilastele – osalemine tasuta

NB! Kehtib neile, kes registreeruvad enne 5. aprilli

  • osavõtumaks tasuda EAL arveldusarvele nr 1120139520 hiljemalt 8. aprilliks, maksekorralduse selgitus: EAP 2013 osavõtumaks, ees- ja perekonnanimi, kuupäev(ad).

Tagasi