5. mail on rahvusvaheline kätehügieeni päev

3. mai 2013

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kuulutanud 5.mai rahvusvaheliseks kätehügieeni päevaks. Kätehügieeni päeva motoks on „Save lives: Clean Your Hands“.

Tänapäeval on õige kätehügieen haigustekitajate leviku vältimiseks kõige tunnustatum ja efektiivsem meetod. Kätehügieeni päeva tähistamise eesmärk on parandada haiglatöötajate, patsientide ja elanikkonna käte hügieeni.

Arenenud riikides nakatuvad tervishoiuga seotud infektsioonidesse 5-10 % hospitaliseeritud patsientidest ja haigustekitajate edasikandjateks on saastunud käed. Uurimustega on tõestatud, et parema kätehügieeniga on ennetatavad 20-30% tervishoiuga seotud infektsioonidest. 

Iga tervishoiutöötaja jaoks on korrektne kätehügieen oluline nii patsiendi kui ka iseenda tervise kaitsmise seisukohalt, oma käte hügieeni saab igaüks mõjutada. 

 

Kätehügieeni tähtsuse avastajaks oli dr Ignaz Semmelweis, kes tõestas, et lapsevoodipalavik on nakkav ning et sellesse haigestumist saab drastiliselt vähendada, kui arstid ja muu meditsiinipersonal enne patsiendiga kokkupuutumist käsi desinfitseerib kloorlubja lahusega. 

1847. aastal Viini hospidali sünnitusosakonna juhatajana rakendatud käte desinfitseerimise korraldus langetas sünnitajate suremust 12%-lt kuni 1,3%-ni . Selletõttu hakati dr Semmelweisi kutsuma emade päästjaks. 

Kätehügieeni läbiviimiseks vajalikud vahendid on alkoholibaasiline käte antiseptikum, seep ja vesi.

Ida-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakond on panustanud õigete kätehügieeni harjumuste juurutamisse ja soostumuse parandamisse haigla personali hulgas, viies läbi vastavaid koolitusi ja tehes käte antiseptikumide kasutuse järelevalvet. Aasta-aastalt on personali soostumus kätehügieeniga paranenud. 2012. aastal osales kätehügieeni valdkonna koolitustel kokku 345 töötajat.

Kätehügieeni päeval soovitame kõigil mõelda oma käte hügieenile. Hoolitsetud ja puhtad käed on iga inimese visiitkaardiks. 

Tagasi