Ida-Tallinna keskhaigla modernne proteesikeskus valmib sel suvel

4. veebruar 2014

Keskus on osa veteranipoliitikast, mille raames suureneb ka sõjaveteranide töövõimetuspension.

Eestist on praeguseks välismissioonidel käinud üle 2300 inimese, kellest umbes 130 on viga saanud. 2012. aasta sügisel hõikas kaitseministeerium välja veteranipoliitika, mis pidi hakkama sõjas viga saanud Eesti sõjaväelasi igati aitama. Üks osa sellest on vigastatute taastusravi.

Eeldatavasti juulis avatakse koostöös USA-ga Tallinnas tipptasemel proteesikeskus. Praegu käivad Ida-Tallinna keskhaigla Magdaleena haigla ruumides remonditööd. Seadmed on veel hankes, aga proteesispetsialistid on juba USA-s väljaõppel.

„Kogu keskuses loodav kontseptsioon on koostöö Ameerika Ühendriikide kolleegidega, parandamaks amputatsioonijärgse taastusravi ja proteesi valmistamise tehnoloogilist protsessi Eestis,” ütles taastusravikeskuse juhataja doktor Heidi Gil.

Pensionid suurenevad

Proteese vajavaid vigastatud kaitseväelasi on kümmekond, et aga Eestis on miljoni elaniku kohta aastas umbes 500 jalaamputatsiooni, on proteese vajavaid patsiente veelgi. Suurem osa rahastusest tuleb USA-st, Eesti rahaline kogupanus on umbes 700 000 eurot.

Veteranipoliitika teine oluline osa on töövõimetuspensionide süsteem. „Eesmärk on pensioni suurendada ja et see oleks ajas muutuv, mitte ei jääks vigastuseelse sissetuleku juurde pidama. Muudame mudelit ja võtame aluseks poolteisekordse keskmise palga ja töövõimetusprotsendi osa sellest,” selgitas kaitseminister Urmas Reinsalu selle süsteemi muutumist. See tähendab, et näiteks 40% töövõimetusega veterani pension hakkab olema 40% 1,5-kordsest keskmisest palgast ehk praeguse seisuga 558 eurot kuus. 40% ulatuses töövõimetus on näiteks ühe jala kaotanud veteranil, aga Eestis on ka kolm lausa 100% töövõimetusega veterani. Sama, 1,5-kordse keskmise palga reegel hakkab kehtima ka kaitseväelase toitjakaotuspensioni puhul. Praegu saab Eestis kaitseväelt seda seitse last.

Peale selle ei hakka sõjaveteranide pension sõltuma kavandatava töövõimereformi reeglitest. See vähendab töövõimetuspensioni summat, kui invaliid tööl käib ja suhteliselt head palka teenib. Nii näiteks ei maksta rohkem kui 960-eurost palka teenivale invaliidile tulevikus üldse pensioni, kuigi puue tähendab talle lisakulutusi.

Muudatus tuleb ka sõjaväelasele pärast viga saamist kompensatsiooni maksmise süsteemis. Seni tasuti seda ühes osas, alates sügisest hakatakse vigastuse või surma korral kompensatsiooni välja maksma mitmes jaos. Sõdurid hakkavad missioonide eest saama ka 1% vanaduspensionilisa.

Muudatused peaks jõustuma 1. oktoobrist ja on tagasiulatuvad, s.t kehtivad ka neile, kes praegu pensioni saavad.

Tagasi