Ida-Tallinna Keskhaigla tunnustas aasta õendus- ja hooldustöötajaid

7. mai 2014

Rahvusvahelise õdede ja ämmaemandate päeva pidulikul koosviibimisel tunnustas haigla oma õendus- ja hooldustöötajaid. Lisaks kuulutati juba kümnendat korda välja Vilja Savisaar-Toomasti poolt algatatud Florence Nightingale`i stipendiumi saaja 2014, kelleks on radioloogiakeskuse õendusjuht Taivi Tolli.

Eile, 6. mail tähistasid Ida-Tallinna Keskhaigla õed ja ämmaemandad oma kutsepäeva, mille raames tunnustati kolleegide poolt valitud kliinikute aasta õendusvaldkonna töötajaid. Koosviibimisel tervitasid neid haigla juhtkond ning erialaliitude ja tervishoiu kõrgkoolide esindajad.

„Õendusvaldkonna töötajate tegevusalad on viimasel aastakümnel palju avardunud, see puudutab nii töö sisu, tööülesandeid, vastutuse ulatust, niisamuti õendusvaldkonna töötajatele esitatavaid nõudmisi. Kuid nende põnevate ja sageli ka tehnilise suunitlusega keerukate uute oskuste  muutuste tuules ei tohi unustada õendusvaldkonda jäävate ametite seda rolli, mida patsient meilt eelkõige ootab – märkamist ja inimlikku hoolt - mis on patsiendikeskse tegutsemise alustaladeks,“ sõnas Ida-Tallinna Keskhaigla õendusjuht ja juhatuse liige Ülle Rohi.

Tänavuse Florence Nightingale`i nimelise stipendiumi pälvis Ida-Tallinna Keskhaigla radioloogiakeskuse õendusjuht Taivi Tolli, kelle panus kutseala arendamisse, aktiivne osalemine erinevates komisjonides ja töörühmades, seda nii Ida-Tallinna Keskhaiglas kui väljaspool haiglat, on olnud tähelepanuvääriv. Olles emotsionaalne ja entusiastlik, on ta  suurepärane õpetaja, tõeline meister looma soodsaid tingimusi õppimiseks ning töötajate arenguks.

Ida-Tallinna Keskhaigla seitsme kliiniku osakondade poolt esiletõstetud töötajate seast kuulutati tänavu välja 72 Aasta Õendus- ja Hooldustöötajat 2014. Eripreemiaga Aasta Koolitaja 2014 pärjati koolituste organiseerimise, ettekannete, seminaride ja töötubade läbiviimise eest õde Signe Juhkamit. Aasta Praktikajuhendaja 2014 tunnustuse pälvis üliõpilaste praktika arendamise ja juhendamise eest õde Ljudmilla Oja. 

 

Kadri Penjam
Kommunikatsioonispetsialist
tel 606 7694

 

 

Tagasi