Eesti Arstide Päevad 2015 avab sessioon arstide autonoomiast

30. märts 2015

Eesti Arstide Päevad (EAP) on suurim iga-aastane arstide konverents Eestis, kus käsitletakse tõenduspõhise meditsiini ja tervishoiu probleeme. Põnevaid mõttevahetusi ja uusi ideid diskussioonidest oodatakse ka tänavuselt konverentsilt, kinnitab konverentsi programmijuht Kadri Margus.

Nii nagu eelmisel aastal, algavad Eesti Arstide Päevad ka tänavu eetikasessiooniga. „Kui eelmisel aastal arutlemise selle üle, millise märgilise tähendusega on arsti käitumine, siis sel aastal räägime arstide autonoomiast. Samuti arutletakse sessioonil näiteks ravijuhendite teemal, millel eri olukordades on reaalsuses erinev jõud, ja võetakse kõneks õiguslikud aspektid ravitegevuse pakkumisel,“ tutvustas EAP 2015 programmijuht Kadri Margus.

Konverentsi programmi kokku pannes on Eesti Arstide Liit saatnud järgmise aasta ürituse programmi üle mõeldes ja arutledes kutse nii erialaliitudele kui ka -seltsidele. „Kes peaks teadma neist paremini, mis just mingil ajahetkel on olulisim ning mida oleks vaja kolleegidega jagada või siis milliseid uusi seisukohti tutvustada? Kaks erialaseltsi on üksteisest sõltumatult pannud tähele just lapse- ja noorukieaga seotud teemasid,“ tõi dr Margus välja.

 Eesti Gastroenteroloogide Selts tuleb välja köitva temaatikaga, keskendudes maole ja seda mitmest aspektist: alates vaevuste aluseks olevate probleemide diagnoosimisest kuni kõige uuemate teadmisteni, mille abil selgitada maovähi riskirühma.

Eesti Psühhiaatrite Selts keskendub lapsepsühhiaatrilisele ja kliinilisele psühholoogilisele abile. Ettekanded on nii aktuaalsest söömishäirest kui ka järjest laiemat kõlapinda saavutavast autismitemaatikast. Käsitletakse ka abi pakkumise võimalusi ja meetodeid.

Eesti Lastearstide Selts keskendub noorukieale ja viib meid kurssi selle vanuserühma peamiste muredega. Samuti peetakse sellel sessioonil ettekanne vastsest seadusemuudatusest, mis on tekitanud vastakaid arvamusi ja kõvahäälseid mõtteavaldusi - käsitleme juriidilisest vaatenurgast lapseootel alaealise ehk lapse raseduse katkestamise vanemliku nõusoleku mittevajadust,“ rääkis dr Margus.

Paralleelsessioonides räägitakse täiskasvanute, sealhulgas tervishoiutöötajate vaktsineerimisest, ning juttu tuleb ka IT-lahendustest ja info kvaliteedist arsti töös. Lisaks käsitletakse mitmete andmebaaside vajadust ja kasutamist igapäevatöös.

Levinumatest radioloogilistest uuringutest peetakse samuti täispikk sessioon, sest radioloogid on alati olnud üks meie tugisammastest adekvaatsel diagnoosimis- ja ravitegevusel.

 Oleme väga laia ja uudsesisulist temaatikat puudutava konverentsi ootel ning täname juba ette kõiki kaasamõtlejaid, lektoreid ning toetajaid. Sel aastal on ka erinevalt eelmisest õnnestunud seltsidel tuua kõrgetasemelisi ja hinnatuid lektoreid ka naaberriigist, kelle sõnumit sama suure erialase põnevusega ootame.

Konverentsikava ja registreerimine arstide liidu kodulehel http://www.arstideliit.ee/eesti-arstide-paevad-2015.

Täpsemalt saab lugeda Eesti Arstide Päevade kohta siit

 

 

Kadri Penjam
Kommunikatsioonispetsialist

 

 

 

Tagasi