Esitasime Tervise Tegu 2014 konkursile üles esmaabikoolitajad

19. märts 2015

Ida-Tallinna Keskhaigla esitas Tervise Tegu 2014 konkursile üles esmaabikoolitajad, kes pakuvad tasuta koolitusi haridusasutuste personalile, lapsevanematele ning vanematele kooliõpilastele.

Koolituste pakkumine haridusasutustele sai alguse vajadusest õpetada esmaabi kui eluks vajalikku oskust just lastega igapäevaselt tegelevatele töötajatele, et parandada toimetulekut kriisisituatsioonides. Esmaabioskusega haridustöötajad suudavad senisest efektiivsemalt päästa kaastöötajate ja laste elu ning aidata kriisisituatsioonis.

Esmaabikoolituste pakkujad aitavad kaasa Eesti haridustöötajate ja lapsevanemate harimisele ning teadvustavad meditsiinilise teadlikkuse tõstmise väärtuslikkust haridusasutustes. Vanematele kooliõpilastele pakutavad koolitused aitavad kaasa kooliõpilaste teadlikkuse tõusule abi andmisest ning õpetavad, kuidas konkreetsetes situatsioonides käituda tuleb.

Tervise Tegu 2014 on Teenusmajanduse Koja uus algatus, millega tunnustada üksikisikut või organisatsiooni, kelle julge tegu, otsus või muu annab eeskuju, väärtustab ja toetab terviseedendust, tervishoiusüsteemi arendust ning väärib tunnustust kõige laiemas mõttes.

Tervise Tegu 2014 konkursile laekus sel aastal 25 ettepanekut ning Tervise Tegu 2014 võitja selgitab žürii koostöös rahvahääletusel osalenutega. Žürisse kuuluvad Teenusmajanduse Koja, Tööandjate Keskliidu, Riigikantselei, meediapartner Delfi/Ärileht, Arengufondi, samuti patsientide ja akadeemilise ringkonna esindajad.

Tervise Tegu 2014 võitja kuulutatakse välja 24. märtsil Teenusmajanduse Koja aastakonverentsil.

Tagasi