Arstitudengite 6. kursus alustas Ida-Tallinna Keskhaiglas praktikaga

31. august 2016

Esmaspäeval, 29. augustil alustas praktikat ja läbis sissejuhatava juhendamise Ida-Tallinna Keskhaiglas 12 Tartu Ülikooli arstitudengit.

Esmaspäeval, 29. augustil alustasid 12 tulevast arsti oma kohustuslikku meditsiiniõpingute 6. kursuse praktikat Ida-Tallinna Keskhaiglas. Kokku läbib sel aastal Ida-Tallinna Keskhaiglas praktika 34 Tartu Ülikooli tudengit.

Esimest korda meie haiglasse praktikale tulevatele tudengitele korraldab koolitusosakond esimesel päeval nii-öelda infotunni. Selle eesmärgiks on jagada praktikale asuvatele tudengitele vajalikku informatsiooni haiglast üldiselt, tutvustada neile siin kehtivaid nõudeid, juhendeid ja kordasid, tuletada meelde infosüsteemidega töötamise ja konfidentsiaalsuse nõudeid ning vastata praktikantide küsimustele.

Infotunni alguses tervitas tulevasi kolleege Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, kes julgustas Tartu Ülikooli arstiteaduse 6. kursuse tudengeid meditsiinivaldkonnas tööle asuma. Praktikantide juhendamise viis aga läbi koolitusosakonna juhataja Anne Sirge.

Anne Sirge sõnul tehakse säärane juhendamine kõigile esmakordselt meie haiglasse praktikale tulnud inimestele, et nad saaksid enne tööle asumist haiglast suurema pildi. „On oluline, et nad tunneksid end siin oodatuna. Me tervitame neid ning mina räägin, mis on meie haiglas praktika seisukohast oluline: kus asume, millised oleme ning mida teeme, aga eelkõige, millised kokkulepped peavad kehtima – mida tohib ning mida mitte. Osakondades keskendutakse juba konkreetsemalt kliinilisele tegevusele.“ kirjeldas Anne juhendamise vajalikkust.

6.kursuse üliõpilaste praktikaperioodi maksimaalne kestus on 28 nädalat, millest 8 nädalat on sisekliinikus, 8 nädalat kirurgiakliinikus, 8 nädalat erakorralise meditsiini osakonnas ning 4 nädalat vabalt valitud üksuses.

Möödunud 2015. aastal juhendati meie haiglas praktikaid 20 erineval erialal, kokku 93 858 tunni ulatuses ning praktikal käis 674 inimest.

Soovime kõikidele praktikantidele Ida-Tallinna Keskhaiglas kasulikke ja huvitavaid nädalaid!

Tagasi