Uut munasarjavähi diagnoosimises ja ravivalikutes

1. juuli 2017

Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiakeskuse onkoloog Kristiina Ojamaa kirjutas hiljuti ajakirjas Lege Artis uutest uuringutest, mille tulemusel saab munasarjavähi õigeaegse ja täpse diagnostika abil valida patsiendile parima võimaliku ravi.

Munasarjavähk on sageduselt neljas günekoloogiline kasvaja Eesti naiste seas. Keskmine vanus munasarjavähki haigestumisel on 63 eluaastat. Väheste spetsiifiliste sümptomite tõttu avastatakse munasarjavähk sageli hilises staadiumis, mil tervenemine ei ole võimalik ning ravi eesmärgiks on elu pikendamine ja haigusest tingitud sümptomite leevendamine. 

Geenmutatsioon kui oluline biomarker

Lisaks päriliku eelsoodumusega arvestamisele on munasarjavähi prognoosis olulisel kohal vastava geenmutatsiooni õigeaegne avastamine. Kristiina Ojamaa selgitab oma artiklis, et kaasaegne onkoloogiline ravi põhineb kasvaja molekulaarsel profiilil. See on biomarkeripõhise individualiseeritud ravi aluseks. Kõige olulisemaks epiteliaalse munasarjavähi biomarkeriks on BRCA1 või BRCA2 geeni mutatsiooni esinemine. Kaasaegsetes rahvusvahelistes ravijuhistes soovitatakse kõikidele epiteliaalse munasarjavähiga patsientidele teha BRCA geeni testimine. 6–8%-l BRCA mutatsiooniga munasarjavähiga patsientidest esineb somaatiline BRCA geeni mutatsioon – geenimutatsioon esineb vaid kasvajarakkudes ega ole pärilik. 

Geneetiku konsultatsioon

Munasarjavähi riski avastamiseks ja ennetuseks soovitatakse BRCA geeni mutatsiooniga patsientidel ja nende lähisugulastel käia geneetiku konsultatsioonil. BRCA geeni mutatsiooniga tervetele täiskasvanutele selgitatakse erinevate kasvajate tekkeriski, mis antud geenide mutatsioonidega on seotud, ning antakse soovitused tervisekontrolliks, kirurgiliseks ja medikamentoosseks ennetavaks sekkumiseks.

Personaliseeritud ravi

BRCA geenide mutatsiooni määramine on lisaks vähiennetusele oluline ka personaliseeritud ravi teostamisel. Olulise muutuse munasarjavähi personaliseerituma ravi suunas tõi uuring Study 19. Uuring näitas, et just BRCA munasarjavähiga patsientidel on oodata head ravivastust plaatinapreparaatidele ja PARP inhibiitoritele. See kinnitab vajadust õigeaegse ja täpse diagnostika järele, kuna sel juhul on võimalik valida patsiendile parim, personaliseeritud ravimeetod.

Olapariib Euroopa Ravimiametis registreeritud

Olapariib on tugev inimese polü(ADP-riboos)polümeraaside (PARP-1, PARP-2 ja PARP-3) inhibiitor. Viies läbi uuringuid ravimiga olapariib, võrreldi BRCA mutatsiooniga patsiente patsientidega, kellel ei esinenud BRCA mutatsiooni. Tulemustest selgus, et BRCA mutatsiooniga ja olapariibi saanud patsientidel oli progressioonivaba elulemus 6,9 kuud pikem kui olapariibi mitte saanud patsientidel. Selline tulemus haiguse hilises faasis, mil patsientidel võib esineda mitmeid tõsiseid kasvajast tingitud kõrvalnähte, omab olulist kliinilist tähtsust. Uuringu tulemustest lähtudes registreeris Euroopa Ravimiamet olapariibi kasutamiseks munasarjavähi I plaatinatundliku retsidiivi keemiaravi järgses säilitusravis. Lähiajal on oodata ka teisi PARP inhibiitoreid munasarjavähi ravivalikusse.

Refereeritud Med24.ee 22.06.2017

Tagasi