Euroopa Parlamendi valimised 2019

15. mai 2019

Patsiendid saavad hääletada haiglas ajavahemikul 20.-22.05.2019 kella 14.00 – 18.00

Hääletamiseks peab isikul olema isikut tõendav dokument. Teisele isikule hääletamiseks ID-kaardi ja koodide üleandmine ei ole lubatud. Kui isik ei ole võimeline ise hääletamissedelit täitma, võib teda abistada mõni muu valija, sealhulgas ka hääletamist korraldav jaoskonnakomisjoni liige (välja arvatud kandidaat).

Haiglaravil olev patsient peab haiglas hääletamiseks esitama eelnevalt kirjaliku taotluse kas ise või näiteks perekonnaliikme/haigla töötaja vahendusel vastavale valla- või linnavalitsusele, Tallinnas linnaosavalitsusele. Alates 20.05.2019 teavitada osakonna töötajaid, kes edastavad info haiglas valimist korraldavale    jaoskonnakomisjonile. Taotluse blankette saab õdede postist / osakonna sekretäri käest. Täidetud taotlus viia õdede posti.

Taotluse esitamise viimane tähtaeg on 22.05.2019 kell 14.00.

Hääletamise toimumise aeg lepitakse kokku vastavalt osakonnast laekunud sooviavaldustele, hääletada on võimalik kolmel päeval (20.05-22.05). Hääletamise viib läbi jaoskonnakomisjon vähemalt kaheliikmelises koosseisus.

Hääletamiseks on vajalik isikut tõendav dokument (näiteks ID-kaart, pass, juhiluba). Hääletamissedeli saamise kohta tuleb anda allkiri valijate nimekirja allkirjalahtrisse.

Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile hääletamissedeli ja kaks ümbrikku. Samuti saate Te kandidaatide nimekirja koopia, mis tuleb komisjonile pärast hääletamist tagastada.

Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. Ümbrikud tuleb sulgeda. Välimisele ümbrikule kantakse valija nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress. Ümbriku lasete hääletamiskasti.

Elektrooniline hääletamine

Arvuti, ID-kaardi ja PIN-koodide olemasolul on võimalik hääletada ajavahemikul

16.-22.05.2019 elektrooniliselt aadressil www.valimised.ee.

 

Tagasi