Ida-Tallinna Keskhaigla tähistab Maailma patsiendiohutuse päeva

17. september 2019

17.09 on Maailma Terviseorganisatsiooni poolt kuulutatud Maailma patsiendiohutuse päevaks. Päeva eesmärk on juhtida tähelepanu võimalustele, kuidas ravi kestel tekkida võivaid vigu tõhusamalt ära hoida ning seeläbi tagada ohutum tervishoid.

Ida-Tallinna Keskhaigla poolt võttis patsiendiohutuse teemal sõna Ida-Tallinna Keskhaigla ravikvaliteedijuht ja anestesioloog dr Vladislav Fedossov, kes on ühtlasi Sotsiaalministeeriumi patsiendiohutuse algatustöörühma liige. 

Vigade äratundmine, analüüsimine ja nendest õppimine ongi õige tee ohutuma tervishoiu poole. See tingib vajaduse vigadest alguse saanud patsiendiohutusjuhtumeid registreerida ja analüüsida“. Dr. Fedossov tõi välja, et põhilisteks takistusteks patsiendiohutusjuhtumite registreerimisele ja analüüsile on tervishoiutöötajate hirm kolleegide kriitika või võimaliku karistuse ees. Dr Fedossov rõhutas tervishoiutöötaja ja patsiendi vahelise suhte muutumise vajadust, mis võiks liikuda rohkem partnerluse poole. Arsti olulisim sõnum oli: „ainult mittesüüdistava, kolleegidega avameelsele arutelule ja vigadest õppimisele orienteeritud ohutuse kultuuri loomine tervishoiu igal tasandil, ka ühiskonnas tervikuna, saaks olla edukuse võti“.

Dr Fedossovi täismahus artiklit patsiendiohutuse teemadel saab lugeda siit.

Tagasi