Syöpatautien keskus

Itä-Tallinnan keskussairaalassa hoidamme systemaattisella hoidolla kaikkia kasvaimia hematologisia kasvaimia lukuun ottamatta. Hoito tapahtuu avohoitona, päivähoitona ja sairaalahoitona.

Hoitoon ohjaa sairaalan onkologi. Ennen onkologisen hoidon aloittamista potilaalle tehdään tutkimuksia. Pahanlaatuisten kasvaimien diagnosointiin käytämme kaikkein nykyaikaisimpia tutkimusmenetelmiä.

Kasvainsairauksia käsitellään moniammatillisesti – alustavan onkologisen hoitosuunnitelman laatii onkologinen neuvosto. Systemaattinen hoito voi olla potilaan ainoa hoitotapa tai multimodaalisen hoidon yhtenä osana sädehoitoa ennen tai sen jälkeen.

Olemme tehneet vuodesta 2010 lähtien yhteistyötä Suomen parhaimpien onkologien kanssa, jotka tarvittaessa konsultoivat potilaitamme ja myös hoitavat heitä.

Onkologiakeskuksessa on 11 pitkäaikaisvuodepaikkaa ja 5 päivähoitopaikkaa.

Itä-Tallinnan keskussairaalassa onkologi päivystää vuorokauden ympäri – on olemassa 24 h onkologin kutsumisen ja konsultaation mahdollisuus.

Avohoito

Avohoitoon kuuluvat potilaat, jotka ovat yleisesti hyväkuntoisia ja joiden hoito koostuu suun kautta annettavista lääkkeistä tai enintään 4-tuntisesta infuusiosta. Potilaan on varattava riittävästi aikaa ja jätettävä tarkat suunnitelmat tekemättä kyseisen päivän osalta. Voi sattua niin, että tarvitaan lisäkokeita tai että lääkkeen nauttiminen ei suju suunnitelmien mukaisesti.

Päivähoito

Päivähoito on tarkoitettu potilaille, joiden on oleskeltava sairaalassa hoidon tai tutkimuksen vuoksi vain lyhyen aikaa (4−10 tuntia). Hoidon aikana on taattu jatkuva hoitavan sairaanhoitajan palvelu, verhoilla eristetty miellyttävä tuolisänky ja television katselun mahdollisuus. Hoidon päättyessä samana päivänä potilas pääsee kotiin.

Laitoshoito

Pidemmät ja intensiivisemmät hoidot suoritetaan laitoshoidossa onkologiaosastolla (11 vuodepaikkaa). Onkologiaosastolla hoidetaan myös laitoshoitona kemoterapiasta aiheutuneita komplikaatioita, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa.

Sekä päivä- että laitoshoidossa voivat potilaat tutustua erilaisiin kemoterapiaan liittyviin tietolähteisiin ja kysyä neuvoa tai pohtia ongelmiaan kokeneen sairaanhoitajan kanssa.

Hoitoa tukevien lääkkeiden ansiosta on kemoterapian sieto olennaisesti parantunut, joten jatkuva oksentaminen ja pitkäaikainen voimattomuus ovat nykyään harvinaisia. Menestyksekkään hoidon rinnalla on syöpäpotilaalle hyvin olennaista lämmin, ymmärtävä ja tukeva suhtautuminen. Myös Itä-Tallinnan keskussairaalan onkologiakeskus työskentelee tämän tavoitteen suuntaisesti.

Palliatiivinen hoito

Onkologia pitää sisällään myös palliatiivisen hoidon kehittämisen ja syöpähoidon läpi käyneen potilaan elämän laadun takaamisen. Keskuksemme tekee yhteistyötä Itä-Tallinnan keskussairaalan Sairaanhoito- ja hoivaklinikan kanssa.

Sijainti ja yhteystiedot

Syöpähoitoja annamme Itä-Tallinnan keskussairaalan Magdaleenan yksikössä.


Dr Kristiina Ojamaa
Keskusksen johtaja
Puhelin +372 606 7643
kristiina.ojamaa[A]itk.ee