Verisuonikirurgia

Verisuonikirurgiassa suoritamme sekä valtimoiden että laskimoiden sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa.

Verisuonikirurgiassa diagnosoimme ja hoidamme sekä päävaltimoiden että pintaverenkiertojärjestelmän sairauksia. Käytämme myös vatsa-aortan, ala- ja yläraajojen valtimoiden ja kaulavaltimoiden patologiassa potilaiden hoidossa niin kirurgisesti kuin myös verisuonensisäisesti säästäviä menetelmiä (laajentaminen, stenttaus jne.) tai yhdistelmiä näistä molemmista.

Sekä laskimo- että valtimotauteja potevien potilaiden diagnoosia varten on meillä mahdollisuus käyttää erilaisia instrumenttitutkimuksia, joiden osalta meillä on yhtä hyvä varustus kuin muilla Euroopan verisuonikirurgian keskuksilla. Erilaisten tutkimusvaihtoehtojen käytön ansiosta voimme valita potilaan kannalta parhaimman ratkaisun.

Koska verisuonikirurgian potilailla on usein useita lisätauteja, käsittelemme heitä multimodaalisesti yhdessä muiden erikoisalojen edustajien kanssa sekä Itä-Tallinnan keskussairaalassa että muissa Viron sairaaloissa. Tavoitteena on tarjota potilaalle selkeä toimintasuunnitelma siitä, mitä hän pystyy tekemään itse ja mitä me pystymme hänelle tarjoamaan.

Erityisongelmien osalta (raajojen kipu levossa, alkava kuolio) käänny ensiapuosaston puoleen, jossa on päivystyksessä myös verisuonikirurgi.

Veronika Palmiste-Kallion M.D.
Verisuonikirurgi