Sopeutumisvalmennus

Itä-Tallinnan keskussairaalan kuntoutuskeskus tarjoaa vammaiselle henkilölle sopeutumisvalmennusta. Sopeutumisvalmennus on sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on parantaa vammaisen ihmisen itsenäistä toimeentuloa, kasvattaa yhteiskuntaelämässä mukana oloa ja edesauttaa työskentelyä tai työhön ryhtymistä.

Klinikkamme tarjoaa sopeutumisvalmennusta sosiaalivakuutuslaitoksen lähetteen perustella. Toinen kohderyhmä on määritelty Vammaisten ihmisten sosiaalituen laissa (2 ja 21 § 2 mom käsittäen 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt). Vuodesta 2015 lähtien olemme rehabilitatsioonerikoistuneet amputoituihin henkilöihin.

Sopeutumisvalmennuksen henkilökuntaan kuuluvat:

  • kuntoutuslääkärit
  • sairaanhoitajat
  • sosiaalityöntekijä
  • psykologit
  • toimintaterapeutit
  • erityispedagogi
  • logopedit
  • fysioterapeutit.

Sopeutumisvalmennuksen puitteissa ei tarjota hoitopalveluita.

 

Sijaintipaikka ja yhteystiedot

Sopeutumisvalvonnan parissa toimii Itä-Tallinnan keskussairaalan Magdaleenan yksikkö.

Lisätietoja puh. 666 1900 tai 606 7828