Hyvä tietää

Jonotussäänöt

Potilaan lähettää avohoito-osastolle perhelääkäri tai erikoislääkäri lähetteellä kodista, sairaalasta tai hoitolaitoksesta. Potilaan jonoon lisäämisen edellytyksenä on vaatimusten mukainen lähete. Vaatimukset lähetteelle on esitetty sosiaaliministeriön asetuksessa Terveydenhoitopalveluiden tarjoamisen dokumentoimisen ja asiakirjojen säilyttämisen ehdot ja tapa.

Lisäämme avohoitojonoon potilaan, jonka lähetteessä esitettyjen tietojen perusteella on tarve sairaanhoitoavusta.

Infopuhelin +372 677 1820

 

Saavuttaessa sairaalahoitoon

Potilaat otetaan sisään sairaalaan työpäivisin kello 8.00–14.00. Kun potilas ohjataan avohoito-osastolle Itä-Tallinnan keskussairaalan aktiivi- tai kuntoutushoito-osastolta, järjestää potilaan kuljetuksen sairaala. Kodista, toisesta sairaalasta tai hoitokodista saapuvan potilaan kuljetuksen järjestää potilas tai hänen läheisensä. On suositeltavaa, että potilas saapuisi osastolle saattajan kanssa. Sairaalaan saavuttaessa sovitaan sopimus sairaanhoidon tarjoamisesta.

 

Sairaalaan on otettava mukaan:

  • henkilöllisyystodistus
  • viimeisimpien tutkimusten ja kokeiden tulokset
  • kiinteäkantaiset jalkineet, jotka eivät ole liukkaat
  • henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet
  • päivittäin käytettävät lääkkeet alkuperäispakkauksessa ja määrätyt apuvälineet (esim. kuulokoje, ortoosi, avanteenhoitovälineet, virtsakatetrit, verensokerimittarin testinauhat tms.).

Suosittelemme, ettei sairaalaan oteta suurta rahasummaa tai arvoesineitä. Sairaalassa oleskelun aikana pyydämme käyttämään sairaalan antamia vaatteita. Mukaan otetut dokumentit, rahan ja arvoesineet suosittelemme antamaan osastolle säilöön. Luovutus ja vastaanotto kirjataan ylös. Sairaala ei vastaa säilöön luovuttamattomista esineistä (mm. vaatteista).

 

Avohoidon sairaanhoidon omavastuuosuus

Avohoidossa olevan potilaan omavastuuosuus on 15 % sairasvakuutuskassan määräämästä vuodepäivän hinnasta. 85 % maksaa sairausvakuutetun henkilön puolesta sairausvakuutuskassa. 1.1.2017 alkaen on vuodepäivän omavastuuosuuden suuruus 9,56 euroa vuorokaudessa (Viron sairausvakuutuskassan terveydenhoitopalveluiden luettelo). Yhden vuodepäivän hinta kattaa sairaanhoito- ja hoitotoimenpiteiden kulut sekä rajoitetun määrän laboratoriokokeita.

Oman osuuden maksaminen tapahtuu laskun perusteella vähintään 10 päivän ennakkomaksulla. Palvelusta on mahdollista maksaa myös vastaanotoissamme käteisellä tai pankkikortilla, tai laskun perusteella pankkisiirtona. Jos hoito päättyy suunniteltua aiemmin, palautetaan ennakkoon maksettu summa hakemuksen perusteella.

 

Potilaan luona vierailu

Vierailuajat Järven yksikössä (Energia 8, Tallinna)

Vierailuaika työpäivinä klo 15.00–19.00

Vierailuaika lepopäivinä klo 12.00–19.00

Pyydämme vierailemaan potilaiden luona määrättyinä vierailuaikoina. Potilaiden hyvinvoinnin kannalta pyydämme, ettei vierailijoita olisi liian paljon yhdellä kertaa. Osastoilla on oikeus määrätä tarvittaessa vierailuille erityissäännöt.

  • Potilaille tuotua ruokaa voi säilyttää osaston jääkaapissa merkitsemällä ruokapakkaukseen potilaan nimi ja osaston numero. Henkilökunnalla on oikeus tuhota merkitsemätön ja säilytysajan ylittänyt ruoka.
  • Potilaalle ruokaa tai juomia tuotaessa pyydämme ehdottomasti ennalta neuvottelemaan sairaanhoitajan tai hoitavan lääkärin kanssa.
  • Pyydämme kunnioittamaan potilaiden yksityisyyttä sairaanhoidollisten toimenpiteiden aikana. Ulkopuolisten henkilöiden läsnäolo on sallittua ainoastaan potilaan suostumuksella. Mikäli haluat osallistua potilaan hoitamiseen, pyydämme ilmoittamaan toiveesta osaston sairaanhoitajalle tai apuhoitajalle, jotka auttavat ja ohjaavat sinua.
  • Pyydämme käyttäytymään sairaalassa tavalla, joka ei vaaranna potilaiden turvallisuutta, arvokkuutta eikä yksityisyyttä sekä säilyttämään hiljaisuuden ja rauhan.
  • Sairaalassa tai sen alueella ei saa tupakoida tai käyttää alkoholia, minkä vuoksi on ankarasti kiellettyä tuoda potilaille tupakka- tai alkoholituotteita.