Virtsanäytteen kerääminen

Aamun keskivirtsa

 • Virtsa on kerättävä erityisesti siihen tarkoitettuun kertakäyttömukiin. Tarvittavan näytemukin ja näytetikut saat tilauksen esittäneen lääkärin huoneesta. Maksullisten tutkimusten tilaajat saavat näytteenottovälineet sairaalamme näytteenottohuoneista.
 • Virtsakoetta varten suositellaan otettavan aamun ensimmäistä virtsaa.
 • Edellisestä virtsaamisesta pitää olla kulunut vähintään 4 tuntia.
 • Mikäli mahdollista, ole syömättä vähintään 8 tuntia ennen virtsakokeen ottamista.
 • Kiinnitä tyhjiönäytetikkuihin oma nimi- ja kooditarrasi. Mikäli sitä ei ole, kirjoita näyteastiaan etu- ja sukunimesi.
 • Vie laboratorioon vain täytetyt ja merkatut näyteastiat.
 • Virtsan säilymisen takaamiseksi täytä tyhjiönäyteastiat 15 minuutin kuluessa näytteen ottamisesta.
 • Säilytä virtsaa mahdollisuuksien mukaan +2… +8 °C:n lämpötilassa ja vie näyte laboratorioon vähintään 3 tunnin kuluessa.

Vuorokausivirtsa

 • Tyhjennä rakko wc-astiaan ja merkkaa keräämisen aloitusaika astiaan.
 • Virtsaa kaikki seuraavat saman vuorokauden virtsamäärät keräysastiaan.
 • Säilytä kerättyä virtsaa +2°… +8 °C:n lämpötilassa.
 • Virtsaa keräysastiaan 2. päivänä samana kellonaikana, jolloin 1. päivänä tyhjensit rakon (merkitsit sen astiaan). Se on viimeinen virtsamäärä, joka on kerättävä. Keräämisen aikana ei yhtään virtsamäärää saa heittää pois.