Käyntimaksu

Käyntimaksu (ks. hinnasto) peritään:

  • potilaan kääntyessä erikoislääkärin vastaanotolle perhelääkärin lähetteen perusteella
  • potilaan kääntyessä erikoislääkärin vastaanotolle Itä-Tallinnan keskussairaalan ulkopuolisen erikoislääkärin lähetteen perusteella
  • potilaan kääntyessä erikoislääkärin vastaanotolle ilman perhelääkärin lähetettä aloilla, joilla ei ole lähetteen vaatimusta
  • saman lääkärin toistuvalla käyntikerralla, mikäli edellisestä saman lääkärin vastaanoton käyntimaksusta on kulunut 90 päivää.

Käyntimaksu maksetaan ajanvarausvastaanottoon ennen lääkärin vastaanottohuoneeseen menemistä. Maksaa voi sekä käteisellä että pankkikortilla. Käyntimaksun maksaneelle potilaalle annetaan maksusuorituksesta kuitti. Käyntimaksun maksaminen tarkastetaan lääkärin vastaanottohuoneessa.

Käyntimaksua eivät maksa:

  • alle 19-vuotiaat
  • raskaana olevat raskauskortti esitettäessä
  • välttämättömän erikoislääkärin avun tapauksessa, mitä seuraa välittömästi sairaalahoitopalvelun tarjoaminen
  • mikäli potilaan terveydenhoitopalvelu on maksullista
  • potilaat, jotka kääntyvät vastaanotolle Itä-Tallinnan keskussairaalan toisen tai saman erityisalan erikoislääkärin lähetteellä toistuvassa käynnissä esittäen kutsun erikoislääkärin vastaanotolle.
  • Saman lääkärin toistuvalla käyntikerralla, mikäli edellisestä saman lääkärin vastaanoton käytimaksusta on kulunut 90 päivää, on maksettava uudestaan 5 euron käyntimaksu.

Käyntimaksun maksamisen vapauttamisesta todistavan asiakirjan puuttuessa on potilaan maksettava käyntimaksu.