Maksullinen vastaanotto

Potilaiden kysyntä erikoislääkärin palveluista on kasvanut. Huolimatta Sairauskassan ja Itä-Tallinnan keskussairaalan pyrkimyksistä taata olemassa olevalla rahoituksella lääkärinavun hyvä saatavuus ovat hoitojonot kasvaneet. Lääkärinavun paremman saatavuuden nimissä olemme laajentaneet maksullisten palveluiden vastaanottoa, myös erikoislääkäreille.

Itä-Tallinnan keskussairaala tarjoaa maksullisia terveydenhoitopalveluita seuraavissa tapauksissa:

 • potilas hakee ilman lähetettä aikaa erikoislääkärille, jolle vaaditaan lähetettä
 • potilas hakee terveydenhoitopalvelua, joka ei kuulu Viron sairauskassan tuettavien palveluiden joukkoon
 • potilas haluaa tutkimuksen tai toimenpiteen (paitsi röntgen) ilman lähetettä
 • potilas haluaa nopeampaa palvelua kuin ajanvarausjonosta
 • potilaalla ei ole voimassa olevaa sairausvakuutusta
 • potilas haluaa terveydenhoitopalveluja parempia majoitusolosuhteita (perhe-, yksityiset potilashuoneet).

Maksullisesta vastaanotosta maksaminen

 • Maksullisesta vastaanotosta on yleensä maksettava 24 tunnin kuluessa varauksen tekemisestä ja laskun saamisesta.
 • Ellei potilas ole maksanut vastaanoton alkuun mennessä palvelusta ajoissa, varausaika mitätöidään automaattisesti.
 • Mikäli vastaanottoon on alle 24 tuntia, on potilaan maksettava vastaanotosta ajanvarauksessa ennen lääkärin vastaanottoa.

Potilas voi muuttaa varattua aikaa syystä riippumatta.

 • Varauksen muutos on tehtävä viimeistään terveydenhoitopalvelun tarjoamispäivää edeltävänä työpäivänä kello 12.00 mennessä.
 • Ellei potilas ilmoita ajoissa varauksen peruutuksesta, on sairaalalla oikeus jättää vastaanotosta maksettu summa palauttamatta potilaalle ja lukea se sopimussakoksi.
 • Maksullisista tutkimuksista, toimenpiteistä ym. palveluista maksaminen
 • Mikäli potilas varaa maksullisen vastaanottoajan ja hänelle määrätään sen ohessa tutkimuksia, toimenpiteitä tai sairaalahoitoa − lukuun ottamatta välttämätöntä sairaanhoitoa − on potilaan maksettava kaikki hänelle tarjotut palvelut itse.
 • Maksullisista tutkimuksista, toimenpiteistä ym. palveluista on potilaan yleensä maksettava palvelun saamisen jälkeen esitetyn laskun perusteella kahden päivän kuluessa.

Maksullisen vastaanottoajan peruminen

 • Ellei potilas pääse pätevästä syystä tulemaan maksulliseen vastaanottoon ja peruuttaa ajan viimeistään edellisenä työpäivänä ennen kello 12.00, palauttaa sairaala suoritetun maksun tai tarjoaa hänelle uuden ajan.
 • Mikäli vastaanottoaika peruutetaan sairaalan syystä, tarjotaan potilaalle uusi aika tai maksettu raha palautetaan.
 • Ellei potilas pääse varattuna aikana vastaanotolle, pyydämme ilmoittamaan siitä puhelimitse +372 666 1900 tai täyttämällä verkkosivuilla vastaanottoajan peruuttamislomakkeen.

Maksullisen vastaanottoajan muuttaminen

 • Potilas voi muuttaa varattua aikaa yksipuolisesti syystä riippumatta.
 • Varauksen muutos on tehtävä viimeistään terveydenhoitopalvelun tarjoamispäivää edeltävänä työpäivänä kello 12.00 mennessä.
 • Ellei potilas muuta ajoissa varaustaan, on palvelun tarjoajalla oikeus jättää vastaanotosta maksettu summa palauttamatta potilaalle ja lukea se sopimussakoksi.

Maksullisesta terveydenhoitopalvelusta maksaminen tapahtuu Itä-Tallinnan keskussairaalan maksullisten palveluiden hinnaston tai Viron sairauskassan hinnaston mukaisesti.