Vastaanottoajan peruutus

Elleivät syötetyt tiedot ole oikeita ja tiedot ovat puutteelliset, ei vastaanottoaikaa voida perua.