Saattohoito

Arvokas elämä kuolemaan saakka.

Saattohoito-osastolla saavat huomiota ja hoitoa koko perhe ja läheiset, joiden yksi henkilö on poistumassa keskuudestamme.

Kuolema on surullinen, mutta välttämätön, eivätkä ihminen ja hänen läheisensä tule aina sen kanssa toimeen ilman apua. Saattohoidossa tuemme ihmisen oikeutta kuolla arvokkaasti.

Kun elämän jättävä parantumattomasti sairas ihminen tuntee perheenjäsenten läheisyyttä ja löytää sielun rauhan, on koko perheen helpompi hyväksyä hänen poistumisensa.

Meidän työntekijämme lähtevät kokonaisvaltaisesta eli holistisesta ihmiskäsityksestä, joka pitää yhtä tärkeänä potilaan fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja eksistentiaalisia tarpeita.

Saattohoitofilosofian mukaisen koulutuksen saaneet lääkärit, sairaanhoitajat, apuhoitajat ja sosiaalityöntekijä tarjoavat potilaille ja läheisille:

  • kokonaisvaltaista huolenpitoa
  • palliatiivista hoitoa
  • avointa ja rehellistä kommunikointia
  • yhteistyötä eri asiantuntijoiden ja läheisien välillä
  • yhteydenpitoa ja johdonmukaisuutta

Osastolla on 12 vuodepaikkaa.