Hariduse 6, 10119 Tallinn

  • Tõnismäen poliklinikka
  • Naistentautien keskus ja nuorten kabinetti
  • Äitiysneuvola
  • Lapsettomuusklinikka

 

Aukioloajat

Tõnismäen poliklinikka ma-pe 07:30- 19:00