Iseteeninduslahendus patsientidele

Ida-Tallinna Keskhaigla kuulub Connected Health klastrisse (https://connectedhealth.ee/). Connected Health klaster on tervisega seotud osapoolte kogukond Eestis, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks.

Klastri missioon on Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Connected Health klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme klastrite arendamise toetamine“ raames 600 000 euro ulatuses.

Ida-Tallinna Keskhaigla on juhtpartner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „Iseteeninduslahendus patsientidele“. Projekti panustavad ka Nortal AS ja sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum. Arendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 50 000 euro ulatuses.

Arenduse tulemusena on luuakse patsientidele ambulatoorsele vastuvõtule registreerimiseks iseteeninduse lahendus, mida on võimalik kasutada patsiendil oma seadmes või haigla registratuuridesse paigaldatud iseteeninduskioskites.