Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Projektid

Connected Health klastri ühisarendusprojektid

Kuulume Connected Health klastrisse, mis on tervisega seotud osapoolte kogukond Eestis, kelle ühiseks eesmärgiks on luua koos uusi teenuseid ja tooteid, mis lahendaksid tervisevaldkonna probleeme.

Klastri missioon on tõsta Eesti tervisevaldkonna ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, kasutades selleks tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst tulenevaid võimalusi.

Connected Health klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond EAS-i klastrite arendamise toetusmeetmest 600 000 euro ulatuses.

Iseteeninduslahendus patsientidele

Oleme juhtpartner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „Iseteeninduslahendus patsientidele“. Projekti panustavad ka Nortal AS ja sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum. Arendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 50 000 euro ulatuses.

Arenduse tulemusena luuakse patsientidele ambulatoorsele vastuvõtule registreerimiseks iseteeninduslahendus, mida patsient saab kasutada oma seadmes või haigla registratuuridesse paigaldatud iseteeninduskioskites.

Dermtest on Call (Pildivaatur+) pildivahetustugi kaugvastuvõtule

Oleme partner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „Dermtest on Call – pildivahetustugi kaugvastuvõtule“. Projekti juhtpartner on Dermtest OÜ. Arendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 20 383,50 euro ulatuses.

Arenduse tulemusena on valminud turvaline kanal patsiendile, mille kaudu edastada arstile pilte oma nahaprobleemidest. Pildid salvestuvad patsiendi haiguslukku ja neid saab kasutada kaugvastuvõttudel nii tava- kui eriolukorras.

Logod