Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Õpetav arst

Õpetamine on kliinilise töö lahutamatu osa, ent ilmselt iga tervishoiutöötaja teab, kui keeruline on leida selleks vajalikku aega ja energiat. „Õpetava arsti” algatus on Ida-Tallinna Keskhaigla lahendus sellele probleemile.

Õpetav arst on eriarsti lisaroll, mis loob reaalse võimaluse ja toe pühenduda tal õppetöö arendamisele ja läbiviimisele meie haiglas. Näiteks tagab see arstile õppetegevuseks kaitstud aja – et õpetamine ei peaks pidevalt konkureerima kliinilise tööga ja et kvaliteetne õpetamine saaks olla jätkusuutlik. Samuti seab õpetava arsti roll selged nõuded õpetamisalastele pädevustele, mille eesmärgiks on õppetöö kvaliteet ja arsti enda pidev areng. ITK-s usume, et kvaliteetne haridus on kvaliteetse arstiabi alus!

Esialgu pakume seda võimalust küll ainult eriarstidele, kuid veel käesoleva aasta vältel on kavas  kaasata sellesse  ka õdesid ja ämmaemandaid. Kui praeguseks on ITK-s õpetava arsti rolli asunud 8 eriarsti,  siis lähiajal soovime  kasvatada seda meeskonda 16-ni. Konkursid õpetavate arstide, õdede ja ämmaemandate kohtadele kuulutatakse välja haigla sise- ja välisinfokanalites ning vastavates erialaseltsides jooksvalt terve aasta vältel.

Õpetava arsti töö loob uusi meeskondi ja võrgustikke

Oma tegevuses moodustavad õpetavad arstid meie haiglas ainulaadseid koostöövõrgustikke. Võrgustike aluseks on arendussuunad ehk haiglaülesed tegevussuunad, rakendamaks uusi õppemeetodeid või laiendamaks mõne õppemeetodi senist kogemust ja kasutamist ITK-s. Arendussuundadel töötavad meeskonnad, mis koosnevad eri keskuste ja kliinikute õpetavatest arstidest, õdedest ja ämmaemandatest.

Tänased arendussuunad õpetavate spetsialistide algatuses on:

  • Arstide täiendõpe
  • Simulatsioonõpe
  • Õdede täiendõpe (uus suund 2023)
  • Õppimine töökohal (uus suund 2023)
  • Juhendajate koolitamine

Fookuses on juhtimine

Õpetava spetsialisti ülesanne ja pädevus on arendussuuna (kaas)juhtimine – näiteks simulatsioonõppe kui meetodi laialdasem kasutuselevõtt haigla eri keskustes ja kliinikutes. Seetõttu on erilise tähelepanu all õpetavate spetsialistide endi toetamine ja nende väljaõpe –  et nemad saaks oma töös olla parimad. Õpetavad spetsialistid kaasavad enda töösse ka teisi haigla töötajaid ning nõustavad neid parimate praktikate ja tulemuslike õppemeetodite alal.

Töötajad

Airi Tark
Airi Tark
üldkirurg-juhtivarst, õpetav arst (simulatsioon, residentide seminarid)
Andres Šavel
Andres Šavel
ortopeed, õpetav arst (residentide seminarid)
Kadri Margus
Kadri Margus
pediaater-juhtivarst, õpetav arst (juhendajate koolitamine, simulatsioon)
Kati Korjus foto
Kati Korjus
pediaater-neonatoloog, õpetav arst (residentide seminarid)
Kristiina Truupõld
Kristiina Truupõld
neuroloog, õpetav arst (residentide seminarid)
Tiia Elvre
Tiia Elvre
radioloog-juhtivarst, õpetav arst (residentide seminarid)
Urmo Kiitman
Urmo Kiitam
kardioloog, õpetav arst (residentide seminarid)