Histoloogilised ja tsütoloogilised uuringud

Teostame järgmisi uuringuid:

  1. biopsia – kirurgilisel või endoskoopilisel meetodil eemaldatud koetüki histoloogiline uurimine;
  2. kirurgiliselt eemaldatud elundi ja/või nende osade histoloogiline uurimine;
  3. uuringud raku tasemel – kasutatakse ka operatsiooniaegseteks kiireteks elupuhusteks uuringuteks;
  4. patoanatoomiline lahang – haige surma põhjustanud haiguse ja selle kulu iseärasuste hindamine.

Lisaks rutiinvärvingu uuringule hematoksüliin-eosiiniga histoloogilise materjali baasil on võimalik teha lisavärvingud, histokeemilisi ja immuunohistokeemilisi reaktsioone.