Hääleseadja vastuvõtt

Hääleseadja aitab patsiente, kes armastavad laulda, kuid kelle tehniline teadlikkus hääle kasutamisest on puudulik. Soovi korral konsulteerib hääleseadja ka mittelauljatest patsiente. Teenus on tasuline.

Sageli on laulmist harrastavatel inimestel probleeme hääle kasutusega. Sellisel juhul ei ole tegemist orgaanilise hääle probleemiga, vaid funktsionaalse häälehäirega, mille peamiseks objektiivseks näitajaks on häälepaelte mittetäielik sulgumine foneerimise ajal. Hääleseadja konsultatsioon sisaldab teoreetilist hääle toimimise mehhanismi tutvustamist ja hingamise, foneerimise ja resoneerimise omavahelise toimimise algkursust ning häälehügieeni vajaduse selgitamist.
Professionaalsete häälekasutajatega, kellel on funktsionaalsed häälehäired (lauljad, kes valdavad hääletehnikat) arutleme häälekasutuse hügieeni ja ka tehnika teemadel. Elukutseliste häälekasutajate puhul on reeglina probleemi allikaks hääle liigkoormus vähese taastumisajaga.