Kasvaja tõttu ravitud haigete järelkontroll

Kõik pahaloomulise kasvaja tõttu ravitud haiged jäävad pärast ravi lõppemist regulaarsele järelkontrollile.

Järelkontroll toimub teid ravinud arsti või perearsti juures. Esimestel aastatel kontrollitakse haiget tavaliselt nelja kuu järel. Alates kolmandast aastast üks kuni kaks kord aastas.

Järelkontrolli visiitidel tehakse vajalikud uuringud avastamaks õigeaegselt kasvaja võimalikku taaspuhkemist. Järelkontrollid on vajalikud ka seetõttu, et pahaloomulist kasvajat põdenud inimestel on mõnikord suurem risk haigestuda ka mõnda teise pahaloomulisse kasvajasse.

<< Tagasi