Kliinikust

Ida-Tallina Keskhaigla naistekliinik pakub naistele usaldusväärset ja professionaalset abi oma tervise eest hoolitsemisel ja emaks saamisel. Kõik meie naistearstid, ämmaemandad ja lastearstid töötavad pühendumusega sinu parima tervise heaks. Meie poole võivad pöörduda naised igas vanuses – siit leiad kõige kaasaegsema meditsiinitehnoloogia ning meie arstide-õdede ja ämmaemandate kompetentse ja suurtel kogemustel põhineva abi günekoloogilistel uuringutel, haiguste ennetamisel, sünnitamisel või viljatuse ravis.

Meie naistekliinik on vanim sünnitusmaja Eestis. Paljusid meie patsiente seob siin pikaajaline traditsioon ja põlvkondade järjepidevus – siin on sünnitanud vanaema, ema. Järjest sagedamini pöördub meie kliinikusse juba kolmas põlvkond. Neljandik kogu Eesti lastest sünnib Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus. 2008 ja 2019a on naistekliinikule omistatud Beebisõbraliku haigla sertifikaat.

2016. aasta suvel saime Euroopa sünnitusabi ja günekoloogia nõukoja akrediteerimise tulemusena sertifikaadi, mis tunnustab Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikut Euroopa akrediteeritud sünnitusabi ja günekoloogia õppebaasina.

Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus töötab 52 arsti, 96 ämmaemandat, 49 õde, 54 hooldustöötajat ja  23 muud töötajat.

 

Ka Sina saad aidata

Oleme läbi aegade pidanud tähtsaks endast nõrgemate aitamist. Tegutseme igapäevaselt selle nimel, et parandada väikeste patsientide olmetingimusi, olla perekeskne ja turvalisust pakkuv ning lapse ja pere vajadustest lähtuv Sünnitusmaja.

Kahjuks ei suuda me kõike pakkuda nüüd ja kohe. Seepärast on iga abi, ükskõik kui suur või väike, meile oluline.

Üheskoos suudame enam ning jõuame pakkuda abi senisest enamatele ning jõuda abivajajateni kiiremini. Ka Sina saad toetada võimaluse korral Sünnitusmaja tegemisi.

Annetust tehes palume selgituseks lisada Sünnitusmaja.