Viljatusravi vajavate naiste/paaride nõustamine

Viljatusravi vajavate naiste/paaride nõustamisele ootame sind viljatuse diagnoosi kinnitumise ja ravimeetodi määramise järgselt. Võid ka tulla, kui soovid täpsemalt teada viljatusravi ja sellega seonduva kohta. Ravikindlustusega patsientidele on nõustamine tasuta. Ravikindlustuse puudumisel pakume tasulist nõustamist.

Nõustamist pakub spetsiaalse väljaõppe ja koolituse läbinud ämmaemand, kes

  • tutvustab viljatusravi protseduuride olemust,
  • selgitab protseduuride eelset ettevalmistust,
  • õpetab süstimistehnikat ja süstalde kasutamist,
  • tutvustab lepingute sisu ja abistab lepingute täitmisel,
  • aitab täita patsiendi nõusolekulehte,
  • selgitab kunstliku viljastamise bioloogilist ja meditsiinilist olemust,
  • informeerib kunstliku viljastamisega seotud riskidest (meditsiinilistest riskidest, s.h geneetilistest riskidest ja mitmike kõrgemast esinemissagedusest kunstliku viljastamise korral)
  • teavitab kunstliku viljastamise tulemuslikkust mõjutavatest teguritest;
  • selgitab kunstliku viljastamise erinevate meetodite olemust ja kasutamise näidustust;
  • teavitab sind kunstliku viljastamise ja embrüokaitsega seotud juriidilistest dokumentidest, protseduuriga seotud kulude kompenseerimisest.

Ämmaemand annab ka soovitusi kunstliku viljastamise protseduuri eelseks ja -järgseks toimetulekuks.