Töötervishoiuteenused ettevõttele

Ida-Tallinna Keskhaigla töötervishoiukeskus teeb koostööd ettevõtetega, et aidata tööandjatel vastata Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega ettenähtud tingimustele. Teenused on tasulised.

Töötervishoiukeskuse eesmärgiks on aidata kaasa ohutu ning tervisliku töökeskkonna loomisele. Uurides tööprotsesside mõju töötajate tervisele saab välja selgitada personali tervisekahjustuste seoseid töökeskkonnaga, neid ennetada ja vähendada. Hea töökeskkond tagab omakorda teie ettevõttele töövõimelised ja tervemad inimesed.

Meie keskuse eeliseks on töötervishoiu teenuse osutamine aktiivravihaigla juures – vajaduse ilmnedes on võimalus konsulteerida meie haigla erialaarstidega või suunata töötaja taastusravile.

Pakume teie ettevõttele järgmisi töötervishoiuga seotud teenuseid:

  • tööandjate ja töötajate nõustamine töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes
  • töötajate esmane ja perioodiline tervisekontroll, k.a. päästeametnikud, turvatöötajad, vanglaametnikud jt
  • ettevõtte tööohutuse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni korrastamine
  • vaktsineerimine gripi, puukentsefaliidi, A- ja B-hepatiidi ja difteeria vastu


Kuidas toimida püsiva tervishoiuteenuse tellimiseks?

Töötervishoiuteenus ettevõttes

 
Ettevõtte ja haigla sõlmivaid töötervishoiuteenuse osutamiseks püsilepingu. Leping töötatakse välja teie ettevõtte töökeskkonnaohtudele tuginedes.