Vaktsineerimine teetanuse ja difteeria vastu

Difteeria ja teetanuse vastu vaktsineeritakse lapsed vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale, revaktsineerimine on vajalik alates 25.eluaastast iga 10 aasta järel. Teenus on tasuline.

Difteeria korral tekib hingamisteedes, peamiselt neelus ja kõris kattudega põletik. Paksud katud kõris võivad põhjustada hingamistakistuse ja lämbumise.

Eestis ei ole viimastel aastatel difteeriat esinenud, küll on aga jätkuvalt esinenud difteeria haigusjuhtusid meie naaberriikides Lätis ja Venemaal. Teetanuse nakkuse võib saada haigustekitajat sisaldavate pinnaseosade sattumisel haava, mis ei pruugigi olla suur. Teetanus ehk kangestuskramptõbi on väga raske kuluga ja sageli surmaga lõppev haigus. Revaktsineerimine teostatakse ühe doosiga.

Vaktsineerimist viivad läbi vastava väljaõppe saanud töötervishoiukeskuse arstid ja õed.

  • vaktsineerimine toimub Magdaleena polikliinikus kabinetis MD0224