Kontakt

Heidi Alasepp
Kliiniku juhataja
606 7832
Angela Paulin
Kliiniku õendusjuht
606 7759
Kerdi Jaamu
Kliiniku assistent
606 7832