Tegevusterapeudi vastuvõtt

Tegevusteraapia aitab inimesel iseendaga hakkama saada. Põhirõhk on suunatud enese eest iseseisvalt hoolitsema õppimisele. Saatekirja alusel on teenus tasuta.Saatekirja puudumisel pakume tasulist tegevusteraapia teenust.

Meie tegevusterapeudi ülesanded on:

  • tegevusvõime hindamine – isiku iseseisva tegevusvõime hindamine, kõrvalabi vajaduse määratlemine
  • inimese toimetulekut, kõrvalabi osutamist ja hooldamist kergendavate keskkonnakohanduste kavandamine
  • hoolduspersonali, tegevusjuhendajate ja isiku lähedaste juhendamine tema tegevusvõimest, kõrvalabi vajadusest ja selle osutamise viisidest
  • aktiviseerimine ja üldise orientatsiooni toetamine – turvatunnet suurendavate ja reaalses keskkonnas toime tulemist toetavate teraapiameetodite rakendamine
  • suhtlemisoskuste ja eneseväärikuse toetamine – tunnustust võimaldavate ja ebasobivat käitumist vältida aitavate teraapiameetodite rakendamine

Lisaks osaleb meie tegevusterapeut käe probleemidega, eelkõige labakäe- ja randmeprobleemidega patsientide ravis ja nõustab ergonoomiliselt õigete kehaasendite suhtes.